تازه‌ها

راه اندازی روش آزمون با عنوان اندازه‏ گیری باقی‏مانده  اتیلن اکسید در وسایل و ابزارهای پزشکی
راه اندازی روش آزمون با عنوان اندازه‏ گیری باقی‏مانده اتیلن اکسید در وسایل و ابزارهای پزشکی
راه اندازی روش آزمون با عنوان اندازه‏ گیری باقی‏مانده اتیلن اکسید در وسایل و ابزارهای پزشکی
 
انعقاد قرارداد برگزاری دوره جامع بازرسی CNG  با مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
انعقاد قرارداد برگزاری دوره جامع بازرسی CNG با مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
انعقاد قرارداد برگزاری دوره جامع بازرسی CNG با مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
 
انعقاد قرارداد برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی با مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
انعقاد قرارداد برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی با مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
انعقاد قرارداد برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی با مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
 
سیزدهمین اجلاسیه کمیته بین المللی  ISO / TC 282 / SC2  برگزار شد
سیزدهمین اجلاسیه کمیته بین المللی ISO / TC 282 / SC2 برگزار شد
سیزدهمین اجلاسیه کمیته بین المللی ISO / TC 282 / SC2 برگزار شد