آخرین اخبار و رویدادها

آرشیو اخبار
پایان طرح پژوهشی "بهبود عملکرد کنترل خودکار تحریک عمقی مغز به منظور کاهش لرزش در بیماری پارکینسون"
طرح پژوهشی با عنوان "بهبود عملکرد کنترل خودکار تحریک عمقی مغز به منظور کاهش لرزش در بیماری پارکینسون" در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹ به پایان رسید.
طرح پژوهشی با عنوان "بررسی عملکرد فیلتر صاف دم مورد استفاده در کولرهای آبی از نقطه نظر کاهش مصرف آب، برق و افزایش راندمان کولر آبی" در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید.
طرح پژوهشی با عنوان "پژوهش تحلیلی و شبیه‌سازی در راستای افزایش دسترس‌پذیری سیستم‌های کنترل صنعتی از طریق تشخیص خطا به وسیله یک رویتگر حالت جدید و مقایسه عملکرد آن با رویتگرهای معمول" در پژوهشگاه استاندارد ۶ تیر ماه ۱۳۹۹ به پایان رسید.
"پژوهش درخصوص چگونگی افزایش و حفظ کیفیت، برای محصول سنگ ساختمانی شرکت صدف کوه اصفهان و طبقه‌بندی محصول" در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ ۲۶ خرداد ماه به پایان رسید.

تازه‌ها

معرفی کتاب مدیریت کاربردی جلسه
معرفی کتاب مدیریت کاربردی جلسه
معرفی کتاب مدیریت کاربردی جلسه
 
بیانیه فنی CIE درباره کاربرد UV در مقابله با کووید ۱۹
بیانیه فنی CIE درباره کاربرد UV در مقابله با کووید ۱۹
بیانیه فنی CIE درباره کاربرد UV در مقابله با کووید ۱۹
 
معرفی کتاب مهندسی رفتار ارتباطی
معرفی کتاب مهندسی رفتار ارتباطی
معرفی کتاب مهندسی رفتار ارتباطی
 
تقویم اجرایی مرکز آزمون مهارت استاندارد در سال ۹۹
تقویم اجرایی مرکز آزمون مهارت استاندارد در سال ۹۹
تقویم اجرایی مرکز آزمون مهارت استاندارد در سال ۹۹
 
آیکون
عضو هیات علمی
آیکون
انتشار مقاله
آیکون
تدوین استاندارد
آیکون
آزمون نمونه
آیکون
طرح پژوهشی
آیکون
تألیف کتاب

گزارش تصویری