کانال رسمی تلگرام پژوهشگاه استاندارد

پیام پژوهشگاه استاندارد به مناسبت دوازدهم فروردین
دوازدهم فروردین، روز تبلور اتحاد و ایمان، نویدبخش تجلی حق و حاکمیت نظام اسلامی و به ثمر نشستن نهال اراده و ایستادگی مردمانی اندیشمند و بزرگ است؛ مردمانی که در طوفان ها و صاعقه ها، دست در دست یکدیگر، تنها به سرافرازی وطن می اندیشند.
نهمین همایش روز جهانی اندازه شناسی و دومین کنفرانس اندازه شناسی ایران
اطلاعیه ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان ملی استاندارد ایران
ثبت نام الگوی آزمون مهارت میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس
اخبار