آخرین اخبار و رویدادها

آرشیو اخبار
اطلاعاتی پیرامون ویروس کرونا
اطلاعاتی پیرامون ویروس کرونا از زبان خانم دکتر مینو محرز متخصص بیماریهای عفونی و رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران
این یادداشت هفت راهکار ساده برای مدیریت جلسات را توصیف می کند که می تواند به اثربخش تر شدن جلسات منجر شود. به کارگیری هر یک از این راهکارها نیاز به تعهد همه شرکت کنندگان دارد.
در این فایل ویدئویی شما با روش صحیح شستشوی دست‌ها، طی 12 مرحله آشنا می‌شوید. این مراحل تنها 30 ثانیه به طول می‌انجامد.
ویروس کرونا به سادگی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود اما درمان آن درواقع مشکل است. بنابراین باید در تقابل با این بیماری به شدت پیشگیرانه عمل کرد و محتاط بود.

تازه‌ها

معرفی کتاب انسان 2020
معرفی کتاب انسان 2020
معرفی کتاب انسان 2020
 
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال1398  در حوزه های مرتبط با پژوهشکده فناوری و مهندسی
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال1398 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده فناوری و مهندسی
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال1398 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده فناوری و مهندسی
 
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال 1398 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال 1398 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال 1398 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
 
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال 1398 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال 1398 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در آذر ماه سال 1398 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
 
آیکون
عضو هیات علمی
آیکون
انتشار مقاله
آیکون
تدوین استاندارد
آیکون
آزمون نمونه
آیکون
طرح پژوهشی
آیکون
تألیف کتاب