گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور

استانداردسازی عامل کلیدی در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های تقویتی در حوزه‌های رقابت، خلاقیت، علم و فناوری، رفع موانع تجاری و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در بخش تولید و خدمات است. پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران باتوجه به تصویب قانون سازمان ملی استاندارد و به منظور توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی، فنی، پژوهشی و فن‌آوری نسبت به ایجاد دفاتر استانی اقدام نموده‌است. استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای و آموزش‌های تخصصی در راستای اشاعه فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در سطح کشور بارویکرد هم‌افزایی پتانسیل‌ها و توانایی‌های فنی و تخصصی ادارات کل استاندارد استان‌ها از جمله مهمترین مسائل در نظرگرفته شده جهت راه‌اندازی این دفاتر استانی در استان‌های منتخب می‌باشد.

گروه پژوهشی منطقه ای استان قزوین
گروه پژوهشی منطقه ای استان گلستان
گروه پژوهشی منطقه ای استان آذربایجان شرقی
گروه پژوهشی منطقه ای استان کرمانشاه
گروه پژوهشی منطقه ای استان خوزستان
گروه پژوهشی منطقه ای استان خراسان رضوی
گروه پژوهشی منطقه ای استان هرمزگان
دفتر آناليز ريسك