دفاتر منطقه ای پژوهشگاه استاندارد

استانداردسازی عامل کلیدی در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های تقویتی در حوزه‌های رقابت، خلاقیت، علم و فناوری، رفع موانع تجاری و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در بخش تولید و خدمات است. پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران باتوجه به تصویب قانون سازمان ملی استاندارد و به منظور توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های علمی، فنی، پژوهشی و فن‌آوری نسبت به ایجاد دفاتر استانی اقدام نموده‌است. استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای و آموزش‌های تخصصی در راستای اشاعه فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در سطح کشور بارویکرد هم‌افزایی پتانسیل‌ها و توانایی‌های فنی و تخصصی ادارات کل استاندارد استان‌ها از جمله مهمترین مسائل در نظرگرفته شده جهت راه‌اندازی این دفاتر استانی در استان‌های منتخب می‌باشد.

دفتر منطقه ای استان قزوین
دفتر منطقه ای استان گلستان
دفتر منطقه ای استان آذربایجان شرقی
دفتر منطقه ای استان کرمانشاه
دفتر منطقه ای استان خوزستان
دفتر منطقه ای استان خراسان رضوی
دفتر منطقه ای استان هرمزگان
دفتر آناليز ريسك