صفحه نخست / ارتباط با ما / تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی

کرج - شهر صنعتی - میدان استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد

تلفنخانه: 8-32806031 (026)

صندوق پستی: 139-31745

 کد پستی: 3174734563

پست الکترونیک: info [at] standard.ac.ir

 

دفتر تهران

تهران - ضلع جنوبی میدان ونک - طبقه ششم

صندوق پستی پژوهشگاه: 7915-14155

تلفن: 5-88879461 (021)

دورنگار: 88887080  (021)

کد پستی: 1435694561

 

Main office

Standard Research Institute - Karaj - Iran

Tel: +98 26 32806031-8

P.o.Box: 31745-139

Postal Code: 3174734563

 

 

Tehran office

south side of Vanak Square - Tehran - Iran

P.o.Box: 14155-7915

Tel: +98 21 88879461-5

Fax: +98 21 88887080

Postal Code: 1435694561