صفحه نخست / ارتباط با ما / پرسش‌های متداول
آیا محیط کشت مرجع برای آزمون های میکروبی را می توان آماده از جایی خریداری کرد و مورد استفاده قرار داد؟
تاکنون روند کنترل عملکرد محیط‌های کشت آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی به این صورت بوده است که یا محیط‌های کشت برای کنترل از آزمایشگاه‌ها به پژوهشگاه استاندارد ارسال شده‌اند و آزمون‌های کنترل عملکرد محیط‌های کشت توسط پژوهشگاه استاندارد انجام شده است و یا مدیران کنترل کیفیت آزمایشگاه‌ها دوره آموزشی مربوطه را گذرانده و آزمایشگاه شرایط نگهداری سویه‌های میکروبی را دارد و فقط با مرجع کردن دو محیط کشت اصلی SDA و TSA و در صورت نیاز MRSA توسط پژوهشگاه استاندارد، کنترل عملکرد بقیه محیط‌های کشت در آزمایشگاه مربوطه صورت می‌گیرد.
برای مرجع کردن و کنترل عمکلرد محیط‌های کشت چه مقدار نمونه تحت چه فرآیندی باید ارسال شود؟
برای کنترل عملکرد محیط‌های کشت یا مرجع‌سازی آن‌ها ظرف کامل محیط کشت (در هر حجمی که باشد) به صورت دربسته به همراه مکمل‌های احتمالی که برای تهیه آن محیط کشت مطابق استاندارد مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد با ذکر شماره استانداردهای کاربردی محیط کشت در نامه درخواست به پژوهشگاه ارسال می‌گردد.
آیا امکان ارسال محیط‌های کشت میکروبی که کنترل عملکرد آن‌ها توسط پژوهشگاه استاندارد انجام شده یا مرجع شده‌اند از طریق پست وجود دارد؟
خیر. نماینده شرکت با داشتن معرفی‌نامه برای دریافت محیط‌های کشت به صورت حضوری به پژوهشگاه استاندارد مراجعه می‌کند.
درسایر گروه‌ها نیز به طور عمومی سوال کلی درخصوص شماره استاندارد مورد نظر برای روش آزمون و ویژگی‌های مرتبط با فرآورده‌ها می‌شود که سایت سازمان ملی استاندارد ایران معرفی می‌گردد.
در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری COVID-19 ارزیابی آزمایشگاه ها به چه صورت انجام می شود؟
در راستای تفاهم نامه همکاری این پژوهشگاه با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص ارزیابی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد 17025، با توجه به شیوع بیماری COVID-19 و لزوم مراعات فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از برگزاری جلسات و نشست های عمومی، پژوهشگاه استاندارد ضمن هماهنگی با مرکز ملی تایید صلاحیت تا اطلاع ثانوی ارزیابی تمدید (مراقبتی) آزمایشگاه ها را به طور کامل به شیوه ارزیابی "از راه دور" و ارزیابی تجدید، گسترش دامنه و اعطاء به صورت نیمه حضوری انجام می دهد. با عنایت به این موضوع که فرایند ارزیابی تجدید/اعطاء/ افزایش دامنه اعتبار گواهینامه به طور کامل به شیوه "از راه دور" میسر نمی باشد، ارزیابی آزمایشگاه ها به صورت نیمه حضوری و در دو بخش به شرح ذیل انجام خواهد شد:
1- ارزیابی غیرحضوری: در این مرحله به منظور به حداقل رساندن زمان ارزیابی حضوری، تا حد امکان مستندات و مدارک از آزمایشگاه اخذ می گردد و به رویت تیم ارزیابی خواهد رسید. بخشی از چک لیست و گزارش ارزیابی در این مرحله تکمیل می گردد.
2- ارزیابی حضوری: برای ارزیابی بخشی از الزامات آزمایشگاه که از طریق مستندات به طور مکفی قابل بررسی نمی باشد، با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، تیم ارزیابی به مدت 3 الی 4 ساعت در آزمایشگاه حضور خواهند یافت.
 
چک لیست ارزیابی 17025 ویرایش 2017 دربر دارنده چه مواردی است؟
کلیه الزامات و سایر مواردی که در این استاندارد خواسته شده است ( از بند 4 به بعد) در این چک لیست لحاظ گردیده است و ارزیابان بر مبنای این چک لیست به امر ارزیابی می پردازند. 
مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه 17025چند سال است ؟
مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه 17025 سه سال از تاریخ صدور است. 
آزمایشگاه های متقاضی ارزیابی بر مبنای 17025:2017ISO ، درخواست خود را از چه طریقی ارائه نمایند؟
لازم است آزمایشگاه ها درخواست خود را در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ثبت نمایند. 
ویرایش جدید استاندارد 2017: 17025 ISO از چه زمانی و برای کدامیک از آزمایشگاه ها لازم الاجراست ؟
طبق اعلام کتبی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، ارزیابی تجدید، اعطا، افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها از ابتدای سال 1399 بر اساس ویرایش جدید استاندارد 2017: 17025 ISO و ارزیابی آزمایشگاه های متقاضی تمدید (مراقبتی) گواهینامه تایید صلاحیت تا اطلاع ثانوی براساس ویرایش 2005 : 17025 ISO صورت می پذیرد.
مراحل ارزیابی آزمایشگاه های دارنده گواهینامه ISO-IEC-17025 و آزمایشگاههای همکار به چه صورت انجام می شود؟
ارزیابی های مذکور به شرح زیر انجام می شود:
1 تماس با آزمایشگاه و دریافت اطلاعات اولیه آزمایشگاه جهت اعلام هزینه
2 دریافت مدارک و مستندات از آزمایشگاه
3 درخواست کارشناس جهت انجام ارزیابی
4 اعلام هزینه ارزیابی به آزمایشگاه
5 ارسال فیش واریزی توسط آزمایشگاه
6 معرفی تیم ارزیابی به آزمایشگاه
7 تعیین و هماهنگی با تیم ارزیابی 
8 تعیین و هماهنگی با آزمایشگاه
9 انجام ارزیابی توسط تیم ارزیابی
10 اطلاع از وجود انطباق/ عدم انطیاق از تیم ارزیابی
11 پیگیری رفع عدم انطباق ها و دریافت اقدامات اصلاحی
12 دریافت گزارش از سرارزیاب
13 ارسال گزارش و مدارک مستندات دریافت شده از سرارزیاب به مرکز
 
آزمایشگاه های همکار متقاضی تمدید گواهینامه تایید صلاحیت چه زمانی باید درخواست خود را ارسال نمایند؟
آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد استان تهران متقاضی تمدید گواهینامه تایید صلاحیت 4 ماه قبل از انقضای گواهینامه میبایست درخواست خود را ارسال نمایند.
حداکثر مهلت جهت رفع عدم انطباق ها در ارزیابی آزمایشگاه همکار چقدر است ؟
حداکثر مهلت جهت رفع عدم انطباق ها در ارزیابی آزمایشگاه همکار 2 ماه  می باشد.
در چه صورتی یک آزمایشگاه می تواند به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان درخواست اعطاء/گسترش دامنه بدهد؟
آزمایشگاه باید درخواست خود را به صورت مکتوب به اداره کل استاندارد استان مربوطه به منظور بررسی در کمیته نیازسنجی استان ارائه دهد. 
به طور کلی و خلاصه مراحل اجرای یک الگوی آزمون مهارت چگونه است؟
بعد از طراحی الگو در مرکز آزمون مهارت و اطلاع رسانی آن به مشارکت کنندگان و تکمیل ثبت نام، اقلام همگن و پایداری تهیه شده و بین آزمایشگاه های مشارکت کننده توزیع می شود. آزمایشگاه ها پس از انجام آزمون ، نتایج را در سامانه مرکز بارگذاری می کنند. مرکز این نتایج را مورد بررسی و تحلیل آماری قرار داده و آزمایشگاه ها را از عملکردشان در هر اندازه ده آگاه می کند. عملکرد آزمایشگاه ها در هر اندازه ده ممکن است قابل قبول، غیر قابل قبول یا مشکوک باشد. این عملکرد طی یک گزارش نهایی تحلیلی با رعایت کامل محرمانگی و رازداری، به مشارکت کنندگان ارائه می گردد. مشارکت کنندگان در زمان ثبت نام به طور تصادفی از طرف سامانه یک کد انحصاری دریافت می کنند و جهت حفظ محرمانگی با این در گزارشات ذکر می شوند. 
اگر آزمایشگاه تایید صلاحیت شده (طبق ISO/IEC 17025) یا آزمایشگاه همکار استاندارد نباشیم، می توانیم در الگوی آزمون مهارت شرکت کنیم؟
بله کلیه آزمایشگاه های دارای امکانات و توانایی انجام آزمون، می توانند درخواست شرکت در آزمون مهارت داشته باشند.
آزمون های مهارت را براساس چه استانداردی برگزار میکنید؟
مرکز آزمون مهارت پژوهشگاه استاندارد، استاندارد ISO/IEC 17043 را پیاده سازی کرده است و کلیه الگوها را مطابق با الزامات این استاندارد انجام می دهد. این استاندارد مربوط به الزامات عمومی جهت تایید صلاحیت مجریان آزمون مهارت است. 
چگونه در الگوهای آزمون مهارت ثبت نام کنیم؟
با ورود به سایت pt.standard.ac.ir در قسمت ورود به سامانه، دو گزینه (ورود به سامانه و ثبت نام) مشاهده می شود. در صورتی که برای اولین بار متقاضی شرکت در آزمون مهارت هستید گزینه ثبت نام را انتخاب نموده و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید. پس از تکمیل اطلاعات، از طریق گزینه ورود به سامانه و با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سامانه شده و لازم است الگوی آزمون مهارت مورد نظر خود را انتخاب نمایید. کلیه مراحل ثبت نام در دستورالعمل "ثبت نام اولیه مشارکت کنندگان و ثبت الگو در سامانه مرکز آزمون مهارت استاندارد با کد W-PT-06" به تفصیل آورده شده است. این دستورالعمل جهت استفاده متقاضیان ثبت نام در آزمون مهارت در سایت مرکز قرار داده شده است.
چگونه از برنامه اجرای آزمون های مهارت مرکز آزمون مهارت استاندارد، اطلاع پیدا کنیم؟
در ابتدای هر سال (فروردین و اردیبهشت ماه) مرکز آزمون مهارت تقویم PT شامل الگوهای آزمون مهارت پیش رو که برای اجرا در سال جاری برنامه ریزی شده است را از طریق سایت مرکز آزمون مهارت (pt.standard.ac.ir)، سایت پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (qmsi.ir) و پورتال پژوهشگاه استاندارد (www.standard.ac.ir)، اطلاع رسانی می کند. همچنین قبل از اجرای هر الگو، فرم اطلاعات الگو به همراه نامه دعوت به مشارکت در آزمون مهارت برای آزمایشگاه های فعال گروه آزمایشگاهی مربوطه ارسال می گردد. 
نحوه برقراری ارتباط با مرکز آزمون مهارت استاندارد چگونه است؟
سایت مرکز به آدرس pt.standard.ac.ir  
سامانه مرکز به آدرس pt.standard.ac.ir/portal    
تلفن: 8-32806031-026 داخلی 2786  و تلفن مستقیم 32861231-026
فکس: 32861210-026    
پست الکترونیکی: pt@standard.ac.
آدرس: کرج-میدان استاندارد-سازمان ملی استاندارد-پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت-مرکز آزمون مهارت استاندارد
چرا در آزمون مهارت (Proficiency Test) شرکت کنیم؟
اجرای الگو های آزمون مهارت برای افزایش توان فنی و کیفی آزمایشگاه ها یکی از الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 جهت تضمین کیفیت نتایج آزمون/ کالیبراسیون است. آزمایشگاه های دارای استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه های همکار استاندارد و سایر آزمایشگاه های که نیاز به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود، در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه رادارند، می توانند با ثبت نام و شرکت در آزمون مهارت، عملکرد خود را محک بزنند.
مزایا و اهداف اصلی شرکت در آزمون مهارت:
تایید شایستگی عملکرد آزمایشگاه 
شناسایی مشکلات آزمون یا اندازه گیری (به عنوان ابزار مدیریت ریسک آزمایشگاه و بهبود عملکرد)
مقایسه روش ها و دستورالعمل های مختلف یک آزمون/کالیبراسیون
بهبود عملکرد آزمایشگاه ها
آموزش کارکنان
افزایش اعتماد درکارکنان، مدیریت و مشتریان خدمات آزمایشگاه
مقایسه توانایی های آزمون کنندگان
تولید مواد مرجع
تعیین دقت و درستی روش و عدم قطعیت آن
رضایت نهادهای تایید صلاحیت و مراجع قانونی.