صفحه نخست / ارتباط با ما / دفترچه تلفن پژوهشگاه استاندارد
حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه  2311  32818855 32818844
محمد حسن امرالهی
معاون دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین‌الملل
2311
02188654085
-
علی صدری مسئول دفتر 2311 -  -

حراست

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
حسن معافی
رئیس دفتر حراست
2730
32861104
32861104
محمد امین لسان
کارشناس دفتر حراست
2730
32861104 -

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مهدی روحانی مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   2311 32818855 32815544
مریم شهرودی مسئول روابط عمومی  2452 -  -

دفتر فناوری اطلاعات و ارزیابی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
آمنه کمانی
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارزیابی
2350
32822223
32822223
امید عبداله پور معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارزیابی   2705  32861136 32861134
سارا امینی کارشناس ارزیابی عملکرد  2759  32822223  32822223
  امین امینی ملکی کارشناس فناوری داده ها و اطلاع رسانی/نرم افزار  2770  32861134 32861134 
پریسا نصرتی کارشناس ارزیابی عملکرد
2396
32822223
32822223
مهدی گرجی
کارشناس فناوری داده ها و اطلاع رسانی/سخت افزار
2599
32861134  32861134 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
منصوره مظاهری
سرپرست معاونت پژوهشی
2314
32808413
32808413

دفتر امور پژوهش های کاربردی و فناوری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
منصوره مظاهری
مدیرکل دفتر امور پژوهش‌های کاربردی و فناوری
2380
32823716
32823716
لیدا پناهی
رئیس اداره امور پژوهشی
2321
32861207
32823716
پروانه اسفارپور کارشناس اداره فناوری و ارتباط با صنعت 2744 32823716  -
علیرضا نوروزی کارشناس  2744 - -

دفتر امور تدوین استاندارد ها

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
 ملیحه نازی مدیرکل دفتر امور تدوین استاندارد   2731 32812020   32812020
نوید صفری
مسئول دفتر
2731
32812020
32812020
مهدی پوریوسفیان
کارشناس نظارت بر تدوین استاندارد
2712
32861136
32861136
مهتاب مرادی  کارشناس دفتر امور تدوین  2711   -
 پیمان کاشانی کارشناس امور استاندارد   2733  -

اداره کتابخانه و مرکز اسناد علمی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مریم شهرودی   سرپرست اداره کتابخانه و مرکز اسناد علمی  2452 32800664 32800664
کوروش حاذق جعفری کارشناس امور پژوهشی  2452 32800664 -

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
آمنه کمانی سرپرست دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی 2322  32861128
ایل‌ناز صدیقی
کارشناس آموزش
2320
32861126
32861126
فریبا حاجی مختاری کارشناس آموزش   2761 32861126 
 شراره کاکاوند کارشناس آموزش 2789  32861126 32861126
محمدمهدی قشقایی  کارشناس آموزش   2765 32861126  - 

معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
قاسم فدوی معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی 2382 32808413 32808413
الهه عقیلی مسئول پیگیری حوزه معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی 2382 32861129   32808413
 
دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
روح اله سمنانی رهبر سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات 2328 32861195 32861195
 نفیسه کتابی سرپرست معاونت 2631 32861195
رقیه طالب لو  سرپرست اداره برنامه و بودجه 2631 32861195

دفتر امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
سبا بلقیسی
سرپرست دفتر امور هیات علمی
2305
32861198
32861198
سمیه علم بروشی کارشناس دفتر امور هیأت علمی  2305 32861198 

 دفتر امور اداری و خدمات کارکنان

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
علی بهرامی مدیرکل دفتر امور اداری و خدمات کارکنان  2720- 2754  32861185 32861081
فرزانه جلیلوند  رئیس اداره امور اداری و رفاه  2345 32861080 -
 وحید احمدوند بایگان و مسئول انبار 2768 32861080  -
 یلدا نوربارانی کارشناس امور اداری 2740 32861080  -
نیما اسکندر افشار مسئول حضور و غیاب 2703 32861080  -
مهدی حسنی مسئول دفتر 2720 32861080 
صادق نوروز
رئیس اداره تدارکات
2700
32861197
-
حسین غلام نژاد کارشناس امور اداری 2768 32861197 -
محسن امین الرعایا
کارشناس تدارکات - مسئول نقلیه
2681
32861197
-
امیر ملکی انباردار 2768 - -
 
مدیریت امور مالی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
غلامحسین رزق دوست  مدیرکل امور مالی 2312 32861090 32861081
نسرین عباسی معاون امور مالی 2362  -
هما علاالدینی  کارشناس امور مالی - درآمد  2708  -
مهرداد آقا محمدی
جمعدار اموال
2729
32861185
32803878
رضا آقاجانی کارشناس امور مالی 2729 - -
شادمان مرادی
حسابدار
2719
-
-
فرشید کوه بر کارشناس امور مالی  2719  -
بهناز مومنی  کارشناس امور مالی  2367  -

اداره حقوقی و قراردادها

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
رضا منتخب
کارشناس حقوقی و امور قراردادها
2756
32861205
-
 
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرناز دستمالچی
رئیس پژوهشکده
2524
32802130
32808120
اکرم سادات فیاضی
 معاون پژوهشکده
2524-2514
32861082
32861082
 لیلا اسدی مسئول دفتر  2514 32861082   32861082

گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
زهره پوراعتدال
مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی
2515
32808120
32808120
مریم قبادی دانا عضو هیأت علمی   2535-2766  -
فهیمدخت مختاری عضو هیأت علمی  2539
رامتین احمدی
کارشناس فرآورده های دامی
2537
-
-
معصومه اطهری نیا
عضو هیأت علمی
2539
-
-
شهپر مقدمی
کارشناس کمپوت و کنسرو و فرآورده های نوشیدنی
2537
-
-
رضا سلطانی  کارشناس مسئول امور پژوهشی  2519  -
رامش مهرپور
رئیس آزمایشگاه مرجع
2541
-
-
حمیده زاهدی نیا
کاردان آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی و وسایل پزشکی
2541
-
-
ساره داورزنی
کارشناس آزمایشگاه وسایل پزشکی
2541
-
-
سودا عاملی
کارشناس فرآورده های لبنی
2537
-
-
زهرا مهدیزاده کارشناس  2531 - -
علی حبیبیان  کارشناس 2532   - -
منوچهر نوری زاده
خدمات 
2538
-
-

گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
زهرا پیراوی ونک
سرپرست گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی
2544
32802130
32803870
مهناز مجتهدی
مسئول دفتر
2544
32802130
32803870
جبار کاظمی
 تکنسین آزمایشگاه مایکو توکسین
2520
-
-
 انوشه رحمانی عضو هیأت علمی   2520  -
سبا بلقیسی
عضو هیأت علمی
2552
-
-
مریم جلیلی
عضو هیأت علمی
2530-2510
-
-
فرزانه انصاری
عضو هیأت علمی
2510
-
-
بنفشه نصیری
کارشناس مسئول- رئیس آزمایشگاه مرجع
2529
-
-
ریکا جوانشیر
کارشناس مسئول
2529
-
-
 میترا نیازی کارشناس   2529
قاسم فدوی
عضو هیأت علمی
2546
-
-
نگار جیلانچی
کارشناس
2565
-
-
مهرناز امینی فر
عضو هیأت علمی
2565
-
-
نادیا احمدی
کارشناس مسئول
2527
-
-
شکوفه شارخی
مسئول آزمایشگاه آب و پساب
2516
-
-
لادن رشیدی
عضو هیأت علمی
2545-2547
-
-
شهرزاد امیر حسنی
کارشناس
2538
-
-
سمیه حسنی گنجی
کارشناس آزمایشگاه فرآورده های گوشتی
2525-2565
-
-
مریم محمدی
کارشناس
2542
-
-
مازیار تقوی
کارشناس مسئول
2523
-
-
حمید مجتبایی
کارشناس
2523
-
-
زهرا اعلایی
عضو هیأت علمی
2552
-
-

گروه پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
لادن رشیدی  مدیر گروه پژوهشی سم شناسی مواد غذایی  2545  -  -
رویا نوربخش  رئیس آزمایشگاه مرجع  2579  -
احسان زایر زاده
عضو هیأت علمی
2509
32818833
32818833
 معصومه محمودی میمند عضو هیأت علمی   2520 -
فرنوش عطار
عضو هیأت علمی
2595
-
32818833
منصوره مظاهری عضو هیأت علمی
2520  -
جمشید گودرزی
کارشناس آزمایشگاه
2540
-
32818833
مژگان حیدرپور
کارشناس مسئول
2574
-
32818833
مرجان حیدرزاده
عضو هیأت علمی
2556
-
32818833
تیمور شکری
کارشناس مسئول
2534
-
32818833

پژوهشکده فناوری و مهندسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
امیر افکار
رئیس پژوهشکده فناوری و مهندسی
2346
32818584
32818584
 فرانک فائقی معاون پژوهشکده فناوری و مهندسی   2747  32818584 32818584 
زهرا سلطانعلی
مسئول دفتر
2346
32818584
32818584

گروه پژوهشی مهندسی برق

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
محمد مهدی شرع پسند
مدیر گروه پژوهشی مهندسی برق - عضو هیأت علمی
2333
32803869
32803869
لیلا سماروک رئیس آزمایشگاه مرجع 2327 - -
زهرا رحمتیان
کارشناس مسئول
2399
-
-
شیرزاد حسن بگی کارشناس مسئول 2788 - -
 فخری نعیمی کارشناس مسئول  2319 - -
مریم شیرازی
کارشناس
2709-2344
-
-
حسین رسول نژاد کارشناس 2788 - -
ایرج میرزاخانی
کارشناس
2317
-
-
فاطمه طاهرخانی
کارشناس
2340
-
-
محمدعلی میر غفاری
تکنسین امور استاندارد
2333
-
-
 
گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی 2337 - -
سید موسی هاشمی
مسئول دفتر
2316
32803868
-
علی توکلی گلپایگانی عضو هیأت علمی 2710 - -
مریم میرزایی کجایی
عضو هیأت علمی  2348 32803868 
سید شهاب معینیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2337
-
-
سید مجتبی طیب زاده
کارشناس مسئول
2323
-
-
رضا قصاب
تکنسین
2327
-
-
رحیم فرجی
کارشناس مسئول
2336
-
-
بابک جمشیدی
کارشناس امور پژوهشی
2324
-
-

گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
بهزاد مهدیخانی   مدیر گروه پژوهشی  2655
حمید سامانیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2656
32803873
32803873
 بهزاد سعیدی رضوی عضو هیأت علمی  2655   -
حسین نژد محمدزاده
کاردان
2663
-
-
هما قعری
کارشناس
2669
-
-
مرتضی مهراکبری
کاردان
2655
-
32803873
احمد حیدری
کاردان
2669
-
-
امیر هوشنگ قاسمی  کارشناس   2668 - -

گروه پژوهشی مکانیک و  فلزشناسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
حسین درایتی
سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلز شناسی
2302
32803883
-
لیلا کلانتری
مسئول دفتر
2302
-
-
زهرا اشراقی
کارشناس مسئول
2363
-
-
ایرج آقایاری
تکنسین
2375
-
-
کیهان مبصریان
تکنسین
2361
-
-
رضا امیر کافی
کارشناس مسئول
2378
-
-
محمد امین مرادی
تکنسین
2376
-
-
هادی کامجو
کارشناس مسئول
2371
-
-
محسن وحیدی
کارشناس
2315
-
-
مجید فاضل  کارشناس   -  -
مهدی محمودی
کارشناس
2304
-
-
مریم حیدرنیا کارشناس  2304  -

گروه پژوهشی مهندسی خودرو

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مجید نوری کمری سرپرست گروه پژوهشی مهندسی خودرو 2626 - -
آزاده نثاری
کارشناس مسئول
2626
32803061
-
مرضیه حسن پور
مسئول دفتر
2635
-
-
علی ملکی
کارشناس
2632
-
-
مهدی نگهدار جوزانی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2635
-
-
محبوبه حاجی میرزایی
کارشناس مسئول
2626
-
-
سید وحید حسینی قابوسی 
کارشناس
2644
-
-
مجید نوری کمری
    عضو هیأت علمی
2649
-
-
حمیدرضا مکاری قمی
تکنسین
2650
-
-
 محسن کتانی کارشناس  2650 -

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
روح اله سمنانی رهبر سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 2580 - -
مریم سمسارها  معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی  2580   -
منصوره قاسمی مسئول دفتر 2580 -  -

گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرناز موحدی
مدیر گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی
2735
32803880
32803880
منصوره قاسمی مسئول دفتر 2735 - -
منیژه عبدی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2478
32803880
32803880
لیلا پاشای آهی
معاون گروه کارشناس آزمایشگاه شیشه و نوشت افزار (دفتر)
2472
-
-
ناهید قلیچ خانی
کارشناس امور استاندارد
2722
-
-
معصومه جهانگیری
کارشناس آزمایشگاه پلاستیک
2725
-
-
معصومه خدابنده لو
تکنسین آزمایشگاه کاغذ
2481
-
-
محمدرضا عظیمی
تکنسین آزمایشگاه بسته بندی فلزی
2458
-
-
بهزاد کرد  عضو هیأت علمی   2724  -

گروه پژوهشی شیمی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
لاله عدل نسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی
2585
32803881
32803881
حمیده صفدری مسئول دفتر 2585 - -
سوسن اسماعیل پور
رئیس آزمایشگاه مرجع
2379
32803881
-
باقر احسانی گرگری
کارشناس آزمایشگاه شوینده ها
2576
-
-
حاجی رضااحمدی متمایل
کارشناس آزمایشگاه شوینده ها
2576
-
-
فاطمه غفار زاده
کارشناس آزمایشگاه رنگ
2578
-
-
زهره سالاروند
عضو هیأت علمی
2610
32861124
-
فرناز قاضی کیانی
کارشناس آزمایشگاه مواد آلی
2581
-
-
سیامک محمدپور
تکنسین آزمایشگاه
2583
-
-

گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
نوشین قلی پور
مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
2587
32818999
32818999
وحید امینیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2590
-
-
الهام ابراهیم
کارشناس پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
لاله سنگ سفیدی
کارشناس پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
حسن بیگلری
کارشناس روغن موتور و گریس
2570
-
-
اصغر سرتیپ پور
کاردان امور استاندارد
2570
-
-
فضه آریانسب
عضو هیأت علمی
2392
-
-
میثم شعبانیان
عضو هیأت علمی
2589
-
-
حسین ربیعی
کارشناس آزمایشگاه تایر
2521
-
-
علیرضا آقایی
تکنسین آزمایشگاه
2714
-
-

گروه پژوهشی نساجی و چرم

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
جمیله آفاقی
سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم
2386
32803874
32803874
ملیحه نازی
عضو هیأت علمی
2392
-
-
روح اله سمنانی رهبر
عضو هیأت علمی
2383
-
-
حمیده صفدری
مسئول دفتر
2585
32803874
-
مریم سمسارها
کارشناس مسئول چرم
2384
-
-
شهلا احمدی
کارشناس مسئول چرم 
2388
-
-
 مجتبی پور اصفهانی
کارشناس مسئول امور پژوهشی 
2385
-
-
میلاد ولی بیگی
کارشناس نساجی
2390
-
-
رضا قاسمی
کارشناس نساجی
2391
-
-

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مریم جلیلی
رئیس پژوهشکده
2701
32861130
32861210
محمود فصیح
معاون پژوهشکده
2784
32861216
-
اعظم دوست علی
مسئول دفتر
2701
32861130
-
هدی ال علی
عضو هیأت علمی- 
سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت
2782
32822230
-
علی اکبر آژیده
کارشناس مسئول
2715
32861218
-
لیدا مظاهری
کارشناس مسئول
2717
32861217
-
مهران منتظریان تبریزی
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
32861077
-
نوراله اسلامی چلندر
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
حامد بسطامی
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
اکرم عزیزی
کارشناس ارزیابی انطباق
2782
32822230-02156235313
-
کلثوم نقره علیپور
کارشناس ارزیابی انطباق
2717
32861217
-
حسن خانه زر
کارشناس ارزیابی انطباق
2685
32861219
-
نرگس شهرودی
کارشناس PT
2786
32803892-32861231
-
الهام هاشمی شاد
کارشناس PT
2786
32803892-32861231
-
معصومه فرخنده
کارشناس PT
2786
32803892-32861231
-
گیتا معینی
کارشناس
2685
32861219
-