صفحه نخست / ارتباط با ما / دفترچه تلفن پژوهشگاه استاندارد
حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه  2311  32818855 32818844
محمد حسن امرالهی
معاون دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین‌الملل
2311
02188654085
-
علی صدری مسئول دفتر 2311 -  -

اداره حراست

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
حسن معافی
رئیس اداره حراست
2730
32861104
32861104
محمد امین لسان
کارشناس اداره حراست
2730
32861104 -
 
مدیریت حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
محمد مهدی شرع پسند مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   2311 32818855 32815544
مریم شهرودی مسئول روابط عمومی  2452 -  -

دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
سبا بلقیسی
 
رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی
 
2305
 
32861198
 
32861198
 
سمیه علم بروشی کارشناس امور هیأت علمی  2305 32861198 
 
اداره برنامه ریزی و پایش

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
 نسیم نائب پاشایی
رییس اداره برنامه ریزی و پایش  2731 32812020   32812020
نوید صفری
مسئول دفتر
2731
32812020
32812020
 محمد مهدی قشقایی کارشناس  اداره برنامه ریزی و پایش 2765     

 
اداره فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
آمنه کمانی
سرپرست اداره فناوری اطلاعات
2350
32822223
32822223
پریسا نصرتی کارشناس فناوری داده ها و اطلاعات
2396
32822223
32822223
مهدی گرجی
کارشناس سخت افزار
2599
32861134  32861134 

معاونت پژوهشی و فناوری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
منصوره مظاهری
سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری
2314
32808413
32808413

مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی 

 
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
داخلی
 
تلفن مستقیم
 
دورنگار
 
آمنه کمانی مدیر توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی 2322  32861128 32861180
علی بهرامی
کارشناس امور آموزشی
2320
                -
فریبا حاجی مختاری کارشناس امور آموزشی  2733 32861126 
 شراره کاکاوند کارشناس امور آموزشی 2761  32861126 32861126
نفیسه کتابی کارشناس امور آموزشی   2789 32861126  - 
 مهدی پوریوسفیان کارشناس امور تدوین  2712 32861136  32861136 
مهتاب مرادی  کارشناس امور استاندارد    2711    

 
مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
ماهرو خالقی
سرپرست مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری
2380
32823716
32823716
لیدا پناهی
رئیس اداره امور پژوهشی
2321
32861207
32823716
پروانه اسفارپور کارشناس اداره فناوری و ارتباط با صنعت 2744 32823716  -
بهناز رحیمی مجد  کارشناس اداره فناوری و ارتباط با صنعت  2744 - -
 
اداره نشر و کتابخانه
نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مریم شهرودی   سرپرست اداره نشر و کتابخانه  2452 32800664 32800664
کوروش حاذق جعفری کارشناس اسناد و مدارک  2452 32800664 -


معاونت توسعه و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
روح اله سمنانی رهبر سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع 2382 32808413 32808413
الهه عقیلی مسئول پیگیری معاونت توسعه و مدیریت منابع 2382 32861129   32808413
 
مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
احمد نزهت سرپرست مدیریت بودجه،تشکیلات و تحول اداری  2328 32861195 32861195
محمد حسن امرالهی سرپرست معاونت مدیریت بودجه،تشکیلات و تحول اداری 2631 32861195
رقیه طالب لو  سرپرست مدیریت بودجه،تشکیلات و تحول اداری 2631 32861195

 مدیریت امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
علی بهرامی سرپرست دفتر امور اداری و پشتیبانی  2720- 2754  32861185 32861081
فرزانه جلیلوند  رئیس اداره امور اداری و رفاه  2345 32861080 -
 وحید احمدوند بایگان و مسئول انبار 2768 32861080  -
حمیده صفدری  مسئول دفتر مدیریت امور اداری و پشتیبانی 
 2720
 یلدا نوربارانی کارشناس امور اداری 2740 32861080  -
نیما اسکندر افشار مسئول حضور و غیاب 2759 32861080  -
مهدی حسنی مسئول دفتر 2720 32861080 
صادق نوروز
رئیس اداره تدارکات
2700
32861197
-
حسین غلام نژاد کارشناس امور اداری 2768 32861197 -
محسن امین الرعایا
کارشناس تدارکات - مسئول نقلیه
2681
32861197
-
امیر ملکی انباردار 2703 - -
 
مدیریت امور مالی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
نسرین عباسی سرپرست مدیریت امور مالی  2312 32861090 32861081
اعظم دوست علی کارشناس امور مالی 2708  -
هما علاالدینی  کارشناس امور مالی - درآمد  2708  -
مهرداد آقا محمدی
جمعدار اموال
2729
32861185
32803878
رضا آقاجانی جمعدار اموال 2729 - -
شادمان مرادی
حسابدار
2719
-
-
فرشید کوه بر کارشناس امور مالی  2719  -
بهناز مومنی  کارشناس امور مالی  2367  -

اداره امور حقوقی و قراردادها

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
رضا منتخب
کارشناس حقوقی و امور قراردادها
2756
32861205
-
 
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرناز دستمالچی
رئیس پژوهشکده
2524
32802130
32808120
اکرم سادات فیاضی
 معاون پژوهشکده
2524-2514
32861082
32861082
 لیلا اسدی مسئول دفتر  2514 32861082   32861082

گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
زهره پوراعتدال
مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی
2515
32808120
32808120
مریم قبادی دانا عضو هیأت علمی   2535-2766  -
رامتین احمدی
کارشناس فرآورده های دامی
2537
-
-
معصومه اطهری نیا
عضو هیأت علمی
2539
-
-
شهپر مقدمی
کارشناس کمپوت و کنسرو و فرآورده های نوشیدنی
2537
-
-
رضا سلطانی  کارشناس مسئول امور پژوهشی  2519  -
حمیده زاهدی نیا
کاردان آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی و وسایل پزشکی
2541
-
-
ساره داورزنی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2541
-
-
جمشید گودرزی
کارشناس
2531
-
-
زهرا مهدیزاده کارشناس  2531 - -
علی حبیبیان  کارشناس 2532   - -
یاسین یعقوبی
خدمات 
2538
-
-

گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
زهرا پیراوی ونک
سرپرست گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی
2544
32802130
32803870
مهناز مجتهدی
مسئول دفتر
2544
32802130
32803870
سبا بلقیسی
عضو هیأت علمی
2552
-
-
مریم جلیلی
عضو هیأت علمی
2530-2510
-
-
فرزانه انصاری
عضو هیأت علمی
2510
-
-
بنفشه نصیری
کارشناس مسئول- رئیس آزمایشگاه مرجع
2529
-
-
ریکا جوانشیر
کارشناس مسئول
2529
-
-
 میترا نیازی کارشناس   2529
قاسم فدوی
عضو هیأت علمی
2546
-
-
نگار جیلانچی
کارشناس
2565
-
-
مهرناز امینی فر
عضو هیأت علمی
2565
-
-
نادیا احمدی
کارشناس مسئول
2527
-
-
شکوفه شارخی
مسئول آزمایشگاه آب و پساب
2516
-
-
لادن رشیدی
عضو هیأت علمی
2545-2547
-
-
شهرزاد امیر حسنی
کارشناس
2538
-
-
مریم محمدی
کارشناس
2542
-
-
مازیار تقوی
کارشناس مسئول
2523
-
-
حمید مجتبایی
کارشناس
2523
-
-
زهرا علائی
عضو هیأت علمی
2552
-
-

گروه پژوهشی سم‌ شناسی مواد غذایی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
لادن رشیدی  مدیر گروه پژوهشی سم شناسی مواد غذایی  2545  -  -
رویا نوربخش  رئیس آزمایشگاه مرجع  2579  -
احسان زایر زاده
عضو هیأت علمی
2509
32818833
32818833
فرنوش عطار
عضو هیأت علمی
2595
-
32818833
منصوره مظاهری عضو هیأت علمی
2520  -
غزاله علی اکبر زاده
عضو هیات علمی
2520
-
32818833
مژگان حیدرپور
کارشناس پژوهش
2574
-
32818833
تیمور شکری
کارشناس مسئول
2534
-
32818833
 جبار کاظمی تکنسین آزمایشگاه  2520     
 سمیه حسنی گنجی  کارشناس مسئول 2516  - -

پژوهشکده فناوری و مهندسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
امیر افکار
رئیس پژوهشکده فناوری و مهندسی
2346
32818584
32818584
 فرانک فائقی معاون پژوهشکده فناوری و مهندسی   2747  32818584 32818584 
زهرا سلطانعلی
مسئول دفتر
2346
32818584
32818584

گروه پژوهشی مهندسی برق

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
محمد مهدی شرع پسند
مدیر گروه پژوهشی مهندسی برق - عضو هیأت علمی
2333
32803869
32803869
لیلا سماروک رئیس آزمایشگاه مرجع 2327 - -
زهرا رحمتیان
کارشناس مسئول
2399
-
-
 رضا شهبازیان  عضو هیات علمی 2391     
 میلاد یدالهی عضو هیات علمی  2317     
شیرزاد حسن بگی کارشناس مسئول 2788 - -
 فخری نعیمی کارشناس مسئول  2319 - -
حسین رسول نژاد کارشناس 2788 - -
ایرج میرزادخانی
کارشناس
2317
-
-
فاطمه طاهرخانی
کارشناس
2340
-
-
محمدعلی میر غفاری
تکنسین امور استاندارد
2333
-
-
 
گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی 2337 - -
سید موسی هاشمی
مسئول دفتر
2316
32803868
-
علی توکلی گلپایگانی عضو هیأت علمی 2710 - -
مریم میرزایی کجایی
عضو هیأت علمی  2348 32803868 
سید مجتبی طیب زاده
کارشناس مسئول
2323
-
-
 سینا یوسفی صدر کارشناس امور پژوهشی  2702     
رحیم فرجی
کارشناس مسئول
2336
-
-
بابک جمشیدی
کارشناس امور پژوهشی
2324
-
-
 ایلناز صدیقی کارشناس امور استاندارد   2339  -  -

گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
بهزاد مهدیخانی   مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی  2655
حمید سامانیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2656
32803873
32803873
حسین نژد محمدزاده
کاردان
2663
-
-
سارا احمدی  عضو هیات علمی 2772   -
هما قعری
کارشناس
2669
-
-
مرتضی مهراکبری
کاردان
2655
-
32803873
احمد حیدری
کاردان
2669
-
-
امیر هوشنگ قاسمی  کارشناس   2668 - -

گروه پژوهشی مکانیک و  فلزشناسی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
حسین درایتی
سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلز شناسی
2302
32803883
-
 نسیم نائب پاشایی عضو هیات علمی  2341     
لیلا کلانتری
مسئول دفتر
2302
-
-
زهرا اشراقی
کارشناس مسئول
2363
-
-
ایرج آقایاری
کارشناس امور استاندارد
2375
-
-
کیهان مبصریان
کارشناس پژوهش
2361
-
-
رضا امیر کافی
کارشناس مسئول پژوهش
2378
-
-
محمد امین مرادی
کارشناس پژوهش
2376
-
-
هادی کامجو
کارشناس مسئول
2371
-
-
محسن وحیدی
کارشناس پژوهش
2315
-
-
مهدی محمودی
کارشناس پژوهش
2304
-
-
مریم حیدرنیا کارشناس پژوهش  2304  -

گروه پژوهشی مهندسی خودرو

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مجید نوری کمری سرپرست گروه پژوهشی مهندسی خودرو 2626 - -
آزاده نثاری
کارشناس پژوهش
2626
32803061
-
مرضیه حسن پور
مسئول دفتر
2635
-
-
علی ملکی
کارشناس
2632
-
-
مهدی نگهدار جوزانی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2635
-
-
محبوبه حاجی میرزایی
کارشناس مسئول پژوهش
2626
-
-
سید وحید حسینی قابوسی 
کارشناس پژوهش
2644
-
-
حمیدرضا مکاری قمی
تکنسین
2650
-
-
 محسن کتانی کارشناس  2650 -

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مهدی روحانی سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 2580 - -
مریم سمسارها  معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی  2580   -
منصوره قاسمی مسئول دفتر 2580 -  -

گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
فرناز موحدی
مدیر گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی
2735
32803880
32803880
منصوره قاسمی مسئول دفتر 2735 - -
 مهدی روحانی عضو هیات علمی  2736  -
 فرناز موحدی  عضو هیات علمی  2735
بهزاد کرد    عضو هیات علمی  2724    
منیژه عبدی
رئیس آزمایشگاه مرجع
2478
32803880
32803880
لیلا پاشای آهی
معاون گروه کارشناس آزمایشگاه شیشه و نوشت افزار
2472
-
-
ناهید قلیچ خانی
کارشناس امور استاندارد
2722
-
-
معصومه جهانگیری
کارشناس آزمایشگاه پلاستیک
2725
-
-
معصومه خدابنده لو
تکنسین آزمایشگاه کاغذ
2481
-
-
 حاجی رضااحمدی متمایل کارشناس مسئول پژوهش  2576  -  -
محمدرضا عظیمی
تکنسین آزمایشگاه بسته بندی فلزی
2458
-
-

گروه پژوهشی شیمی

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
لاله عدل نسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی
2585
32803881
32803881
فضه آریا نسب عضو هیات علمی 2586 - -
سوسن اسماعیل پور
رئیس آزمایشگاه مرجع
2379
32803881
-
باقر احسانی گرگری
کارشناس آزمایشگاه شوینده ها
2576
-
-
فاطمه غفار زاده
کارشناس آزمایشگاه رنگ
2578
-
-
زهره سالاروند
عضو هیأت علمی
2610
32861124
-
فرناز قاضی کیانی
کارشناس آزمایشگاه مواد آلی
2581
-
-
سیامک محمدپور
تکنسین آزمایشگاه
2583
-
-

گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
نوشین قلی پور
مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
2587
32818999
32818999
وحید امینیان
رئیس آزمایشگاه مرجع
2590
-
-
الهام ابراهیم
کارشناس پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
لاله سنگ سفیدی
کارشناس پلاستیک و لاستیک
2589
-
-
حسن بیگلری
کارشناس روغن موتور و گریس
2570
-
-
اصغر سرتیپ پور
کارشناس امور استاندارد
2570
-
-
فضه آریانسب
عضو هیأت علمی
2392
-
-
میثم شعبانیان
عضو هیأت علمی
2589
-
-
حسین ربیعی
کارشناس آزمایشگاه تایر
2521
-
-
علیرضا آقایی
تکنسین آزمایشگاه
2714
-
-

گروه پژوهشی نساجی و چرم

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
جمیله آفاقی
سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم
2386
32803874
32803874
ملیحه نازی
عضو هیأت علمی
2392
-
-
روح اله سمنانی رهبر
عضو هیأت علمی
2383
-
-
شهلا احمدی
کارشناس مسئول چرم 
2388
-
-
 مجتبی پور اصفهانی
کارشناس مسئول امور پژوهشی 
2385
-
-
میلاد ولی بیگی
کارشناس نساجی
2390
-
-
رضا قاسمی
کارشناس نساجی
2391
-
-

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
تلفن مستقیم
دورنگار
مریم جلیلی
رئیس پژوهشکده
2701
32861130
32861210
محمود فصیح
معاون پژوهشکده
2784
32861216
-
صبا محمدپور
مسئول دفتر
2701
32861130
-
هدی ال علی
عضو هیأت علمی- 
سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت
2782
32822230
-
علی اکبر آژیده
کارشناس مسئول پژوهش
2715
32861218
-
تیمور شکری  کارشناس مسئول پژوهش گروه پژوهشی ارزیابی انطباق   2553  -
لیدا مظاهری
کارشناس مسئول پژوهش
2717
32861217
-
مهران منتظریان تبریزی
کارشناس پژوهش
2785
32861077
-
نوراله اسلامی چلندر
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
حامد بسطامی
کارشناس ارزیابی انطباق
2785
-
-
اکرم عزیزی
کارشناس ارزیابی انطباق
2782
32822230-02156235313
-
کلثوم نقره علیپور
کارشناس ارزیابی انطباق
2717
32861217
-
حسن خانه زر
کارشناس ارزیابی انطباق
2685
32861219
-
نرگس شهرودی
کارشناس پژوهش گروه پژوهشی سامانه های مدیریت
2786
32803892-32861231
-
الهام هاشمی شاد
کارشناس پژوهش گروه پژوهشی سامانه های مدیریت
2786
32803892-32861231
-
معصومه فرخنده
کارشناس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
2786
32803892-32861231
-
گیتا معینی
کارشناس مسئول پژوهش گروه پژوهشی اندازه شناسی
2685
32861219
-
سعید بیات  کارشناس گروه ارزیابی انطباق و مهارت   2716 - -