عضویت در مجامع بین المللی

عضویت در مجامع بین المللی

 

سازمان ملی استاندارد در سال 1339 با تصویب قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز نمود و در همان سال، به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO درآمد. سازمان ملی استاندارد ایران همچنین در کمیسیون بین المللی الکترونیک IEC، کمیسیون بین المللی کدکس مواد غذایی CODEX، سازمان بین المللی اندازه شناسی OIML، انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی WAITRO، مجمع بین المللی تایید صلاحیت IAF، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM و سازمان بین المللی همکاری آزمایشگاههای اکردیته ILAC  عضویت دارد.
سازمان ملی استاندارد ایران در سه دوره سه ساله عضو شورای سازمان بین‌المللی استاندارد ISO بوده مضافا اینکه در یک دوره سه ساله 1969-1967 نایب رئیسی شورا را نیز بر عهده داشته است. همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان ملی استاندارد ایران برای یک دوره دو ساله 2006-2005 به عنوان عضو شورای مذکور انتخاب گردیده است.
سازمان ملی استاندارد در حال حاضر با عضویت در سازمان های بین‌المللی ISO،  OIML، CODEX، IEC، و BIPM و سازمانهای منطقه ای RISCAM و SMIIC در فعالیت های تدوین استاندارد این سازمانها مشارکت می نماید. نحوه مشارکت در این فعالیتها، از طریق تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های بین المللی و سامان دهی مشارکت گروه های ذی نفع و ذیربط انجام می گیرد. این کمیته ها تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت می نمایند و وظیفه اصلی آنها بررسی و اظهارنظر در مورد پیش نویس استانداردهای بین المللی در مراحل مختلف تدوین و پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با توجه به مزیت های ملی و پتانسیل کشور می باشد. در راستای این عضویت، پژوهشگران پژوهشگاه استاندارد نیز با توجه به رشته تخصصی مورد پژوهش خود، در این کمیته ها فعالیت داشته و به عنوان رئیس، دبیر و یا عضو در فعالیت های مربوط به تدوین ها شرکت می نمایند.

عضویت پرسنل پژوهشگاه استاندارد در انجمن ها و مجامع علمی بین المللی و داخلی

عضویت پرسنل پژوهشگاه استاندارد در انجمن ها و مجامع علمی بین المللی و داخلی 

 

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی
نام و نام خانوادگی
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان انگلیسی)
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان فارسی)
نوع همکاری
فرزانه انصاری
ISO/TC34/SC8
کمیته فنی متناظر چای
دبیر
-
شورای عتف
عضو
-
شورای پژوهشی پژوهشگاه
عضو
-
شورای پژوهشی پژوهشکده غذایی و کشاورزی
رئیس
اکرم سادات فیاضی
CODEX-CCMAS 
کمیته فنی کدکس نمونه برداری و روش آزمون
دبیر
ISO/TC 34/ SC9
میکروبیولوژی مواد غذایی
عضو
-
شورای پژوهشی پژوهشکده غذایی و کشاورزی
عضو
نادیا احمدی
ISO/TC 34/SC2
کمیته فنی متناظر  دانه های روغنی
عضو
CODEX- CCFFV
کمیته کدکس میوه و سبزی تازه
دبیر
رامتین احمدی
Iranian Society of Microbiology
انجمن میکروب شناسی ایران
عضو
Iranian Food Science & Technology Association
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
عضو
معصومه اطهری نیا
ISO/TC 147/SC 4
کمیته فنی متناظر کیفیت آب
عضو
مهرناز امینی فر
TSO/TC34/SC5
کمیته فنی ایزو شیر و فراورده های لبنی
عضو
ISO/TC 24
کمیته فنی ایزو, اندازه گیری ذرات و غربالگری
دبیر
Codex-milk and dairy product
کدکس شیر و فراورده های لبنی
عضو
سبا بلقیسی
کمیته فنی متناظر کاکائو
دبیر
OIML/TC17/SC2
کمیته فنی متناظر قند سنجی
دبیر
کمیته فنی متناظر چای
ISO/TC34/SC12
کمیته فنی متناظر ارزیابی حسی
عضو کمیته
ISO/TC34/SC15
کمیته فنی متناظر قهوه
عضو کمیته
زهرا پیراوی ونک
ISO/TC 34/SC11
کمیته فنی متناظر روغن ها و چربی ها
دبیر
CCFO
کمیته کدکس روغن ها و چربی ها
دبیر
-
کمیته خاور نزدیک کمیته اجرایی کدکس
عضو
-
کارگروه اعزام سازمان ملی استاندارد
عضو
-
شورای پژوهشی پژوهشگاه
عضو
-
مجری طرح دانه های روغنی وزارت کشاورزی
مشاور علمی
مازیار تقوی
ISO/TC34/SC10
کمیته بین المللی خوراک دام ایزو
دبیر بین المللی
ISO/TC34/CAG
گروه مشورتی کمیته بین المللی مواد غذایی
عضو
ISIRI/TC34/SC10
کمیته متناظر خوراک دام ایزو
دبیر
CODEX-TFAF
کمیته متناظرکدکس خوراک دام
دبیر
CODEX-CCRVDF
کمیته متناظرکدکس باقیمانده داروهای دامی
دبیر
ISO/TC293
کمیته متناظر ماشین آلات خوراک دام
دبیر
ISIRI/TC34/SC6
کمیته متناظر گوشت
عضو
ISIRI/TC34
کمیته متناظر مواد غذایی ایزو
عضو
مرجان حیدرزاده
-
انجمن میکروب شناسی ایران
عضو
-
انجمن ژنتیک ایران
عضو
-
انجمن بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
عضو
-
انجمن ایمنی زیستی ایران
عضو
-
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران
عضو
مژگان حیدرپور
-
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران
دبیر کمیته مالکیت معنوی
-
انجمن ایمنی زیستی ایران
عضو
-
انجمن میکروب شناسی ایران
عضو
ISO/TC34/SC5,9
عضو
ساره داورزنی
FL
کدکس برچسب گذاری مواد غذایی
دبیر
فرناز دستمالچی
CCCPL
کمیته فنی متناظر کدکس غلات و حبوبات
دبیر
CCNFSDU
کمیته فنی متناظر کدکس تغذیه و غذاهای رژیمی خاص
دبیر
ISO/TC 34/SC 4
کمیته فنی متناظر غلات و حبوبات ایزو
دبیر
-
شورای پژوهشی پژوهشکده غذایی و کشاورزی
دبیر
لادن رشیدی
ISO/TC 34/SC2
کمیته متناظر میوه و دانه های روغنی
دبیر
CODEX- CCFFV
کمیته کدکس میوه و سبزی تازه
عضو
-
انجمن بیوتکنولوژی
عضو
CCFO
کدکس روغن ها و چربی های خوراکی
نایب رییس
سودا عاملی
ISO/TC34/SC3
کمیته فنی فرعی متناظر ایزو میوه و سبزی خشک و فرآیند شده و تازه
عضو
Iranian Society of Microbiology
انجمن میکروب شناسی ایران
عضو
Iranian Food Science & Technology Association
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
عضو
زهرا غلامی
ISO/TC34/SC11
روغن ها و چربی ها
عضو
ISO/TC34/SC2
میوه و دانه های روغنی
عضو
CCCF-CODEX
روغن ها و چربی ها
عضو
محمد فرجی
-
انجمن شیمی
عضو
معصومه محمودی میمند
ISO/TC 34
کمیته فرآورده های غذایی
دبیر
ISO/TC 34/SC15
کمیته فنی فرعی قهوه
دبیر
فهیمدخت مختاری
ISO/TC 34/SC 9
کمیته فرعی میکروبیولوژی مواد غذایی
دبیر
FBT/Ad hoc Task Force
کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی
دبیر
AMR/Ad hoc Task Force
کدکس مقاومت به مواد ضد میکروبی
دبیر
-
انجمن ایمنی زیستی
عضو هیئت مدیره
-
انجمن بیوتکنولوژی
عضو
-
شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی
عضو
-
کار گروه پژوهش ستاد توسعه زیست فناوری
عضو
منصوره مظاهری
ISO/TC 34
کمیته فنی مواد غذایی
عضو
CCCF
کدکس آلاینده ها
دبیر
CCGP
کدکس اصول کلی
دبیر
ISOBC
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
عضو
-
کمیته تدوین استراتژیک ملی بر اساس کدکس
عضو
-
کارگروه بررسی ارزیابی ایمنی غذا در سطح ملی
عضو
بنفشه نصیری صحنه
CCFA
کمیته کدکس افزودنی های خوراکی
دبیر
رویا نوربخش
CCPR
کمیته کدکس باقیمانده آفت کش ها
دبیر
ISO/TC34/SC3
کمیته فنی /فرعی متناظر ایزوی میوه و سبزی های خشک، تازه و فرایند شده
دبیر
ISO/TC34
کمیته فنی متناظر ایزوی مواد غذایی
عضو
OIML/TC17/SC8
کمیته متناظر فنی / فرعی اندازه شناسی قانونی  OIMLدستگاههای اندازه گیری فیزیکو شیمیایی محصولات کشاورزی
دبیر
OIML/TC16/SC3
کمیته اندازه شناسی قانونی  OIMLدستگاههای سنجش باقیمانده آفت کش ها
دبیر
OIML/TC16
کمیته اندازه شناسی قانونی  OIMLدستگاههای سنجش آلودگی
دبیر
ISO/TC81
کمیته فنی متناظر ایزو نامگذاری عمومی آفت کش ها
دبیر
ISO/TC 262
کمیته فنی متناظر ایزو ارزیابی ریسک
عضو
National MRL technical committee
کمیته فنی تدوین MRLهای ملی
دبیر
EWG of revision of IESTI equation
کارگروه الکترونیکی بازنگری معادله IESTI  در تعیین MRL های کدکس
عضو
شکوفه شارخی رضایی
TC34 sc3
کمیته فنی فرعی متناظر ایزو میوه و سبزی خشک و فرآیند شده و تازه
عضو
سمیه حسنی گنجی
ISO/TC34/SC3
کمیته فنی فرعی متناظر ایزو میوه و سبزی های خشک، فرایند شده و تازه
عضو
زهرا علائی روزبهانی
ISO/TC34/SC18
کمیته فنی متناظر کاکائو
عضو
ISO/TC34/SC15
کمیته فنی متناظر قهوه
عضو
مریم محمدی
ISO/TC 34/SC 4
کمیته فنی متناظر غلات و حبوبات ایزو
عضو
CCCPL
کمیته فنی متناظر کدکس غلات و حبوبات
عضو
رامش مهرپور
TC198/WG3-8-10
کمیته متناظر سترون سازی محصولات بهداشتی
عضو
TC34/SC9
کمیته فرآورده های غذایی
عضو
TC147/SC4
کمیته فنی متناظر کیفیت آب
عضو
TC6/SC2
کمیته متناظر کاغذ، مقوا و خمیرکاغذ
کارشناس پروژه
TC91/SC4
کمیته متناظرشوینده
عضو
TC38/WG 23
کمیته متناظر نساجی
کارشناس
TC 217/WG 1-6
کمیته متناظر بهداشتی و آرایشی
عضو
TC 216/WG 5
کمیته متناظر پای پوش
کارشناس
TC 94/ SC 13
کمیته متناظر لباس‌های محافظتی
عضو
FL
کمیته کدکس برچسب‌گذاری مواد غذایی
عضو
-
کارگروه "تدوین مدارک" در پژوهشگاه
عضو

 

 

پژوهشکده فناوری و مهندسی
نام و نام خانوادگی
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان انگلیسی)
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان فارسی)
نوع همکاری
بهزاد سعیدی رضوی
-
خانه صنعت و معدن شهرستان قوچان (NGO)
مشاور
-
بازرس علی البدل سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی
بازرس
-
عضو کمیته تخصصی صنایع ساختمانی اداره کل استاندارد خراسان رضوی
عضو
-
بازرس علی البدل( انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی)
بازرس
فرانک فائقی
ISO/TC 84/Devices for administration of medicinal products and catheters
وسائل تزریق فرآورده های دارویی و کاتترها
دبیر
بهزاد مهدیخانی
American ceramic society
انجمن سرامیک آمریکا
عضو
Iranian ceramic society
انجمن سرامیک ایران
عضو
رضا سلیمانی
Western Azerbaijan Construction Engineering Organization
عضو کمیته تخصصی مصالح ساختمانی نظام مهندسی آذربایجان غربی
عضو
Tehran Construction Engineering Organization
نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو
علی توکلی گلپایگانی
ISO/TC 170
ابزار های جراحی
دبیر
ISO/TC62
تجهیزات الکتریکی در کاربرد های پزشکی
دبیر
ISO/TC18
تجهیزات اندازه گیری پزشکی
رئیس
کورش حاذق جعفری
ISO/TC 194
ارزیابی زیست شناختی و بالینی وسایل پزشکی
دبیر
 میلاد یدالهی    کانون نظام مهندسی مازندران  عضو کانون نظام مهندسی مازندران
غلامحسین رزق دوست
ISO/TC210
کمیته مدیریت کیفیت و جنبه های عمومی وسایل پزشکی
دبیر
MANAGERS CLUB
خانه مدیران
عضو
رحیم فرجی
ISO/TC 76
کمیته وسایل انتقال و تزریق برای مصارف طبی و دارویی
دبیر
ISO/TC 84 - ISO/TC 94
کمیته وسایل انتقال و تزریق برای مصارف طبی و دارویی
عضو
سید شهاب معینیان
ISO/TC 121
تجهیزات بیهوشی و تنفسی
دبیر
سید مجتبی طیب زاده
INEC/TC62/SCD
تجهیزات الکتریکی مورد استفاده برای کاربردهای پزشکی
دبیر
ISIRI/OIML/TC11/SC2
دستگاه­های اندازه گیری دما و کمیت­های مرتبط
دبیر
-
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو
مریم میرزایی کجانی
Iran Physic society
انجمن فیزیک ایران
عضو پیوسته
ISO/TC 172
کمیته متناظر اپتیک و فوتونیک
عضو
شیرزاد حسن بگی
ISO/TC 163
عملکرد و کاربری انرژی حرارتی در ساختمان
دبیر
ISO/TC 242
کمیته  مدیریت انرژی
دبیر
                       ISO/TC 301               مدیریت صرفه جویی انرژی          دبیر
 -                    باشگاه ایرانیان انرژی         عضو
 -                انجمن انرژی صرفه جویی ایران         عضو
IEC /TC105
فناوری های پیل سوختی
دبیر
Iranian energy institute
انجمن انرژی خورشیدی ایران
عضو
لیلا سماروک
INEC
کمیته ملی برق و الکترونیک ایران INEC
عضو هیات راهبردی
INEC
      کمیته ملی برق و الکترونیک ایرانINEC    عضو شورا
IEC/INEC/TC 108  کمیته متناظر ایمنی تجهیزات صوتی و تصویری ورایانه ای  عضو
 IEC/INEC/TC 104  ( p member)  کمیته متناظرشرایط محیطی، طبقه بندی و روشهای آزمون    دبیر
 IEC/INEC/61 ( p member)  کمیته متناظر ایمنی لوازم خانگی برقی   عضو
 IEC/INEC/ SC34A  کمیته متناظر لامپ و تجهیزات مربوطه/ لامپها  دستیار رییس
IEC/INEC/34
کمیته متناظر لامپ و تجهیزات مربوطه
عضو
محمدمهدی شرع پسند
ISO/TC184
کمیته فنی متناظر: اتوماسیون و یکپارچه سازی
دبیر
ISICE
انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
عضو
INEC/TC65
کمیته فنی متناظر: کنترل و اتوماسیون صنعتی
دبیر
INEC/SC23A
کمیته فنی متناظر: ملحقات الکتریکی
دبیر
INEC/TC 77
کمیته فنی متناظر: کیفیت توان
عضو
NEC/SC23E 
 مدارشکن ها و تجهیزات مشایه برای مصارف خانگی دبیر
 -  سازمان نظام مهندسی و کانون مهندسان البرز  عضو
-
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو حقیقی
فاطمه طاهرخانی
IEC/INEC /TC 61
ایمنی لوازم خانگی برقی
عضو
 INEC/ SC62D  تجهیزات برقی پزشکی  عضو
 INEC/TC66  ایمنی تجهیزات اندازه گیری،کنترل و آزمایشگاهی  عضو
 INEC  کمیته ملی برق و الکترونیک ایران  عضو
IEC/INEC /TC 59
عملکرد لوازم خانگی برقی
عضو
ایرج میرزاخانی
IEC/INEC /TC 2
کمیته فنی متناظر: ماشین های الکتریکی دوار
دبیر
IEC/TC65
کمیته فنی متناظر: کنترل و اتوماسیون صنعتی
عضو
INEC
کمیته ملی برق و الکترونیک ایران INEC
عضو
-
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
عضو حقیقی
حسین رسولی نژاد
PSI
انجمن فیزیک ایران
عضو
JOURNAL OF CRYSTALLOGRAPHY
عضو
فخری نعیمی
IEC/INEC /TC 34
کمیته فنی متناظر: لامپ وتجهیزات مربوطه
عضو
IEC/INEC /TC 2
کمیته فنی متناظر: ماشین های الکتریکی دوار
عضو
IEC/INEC /TC 20
کمیته فنی متناظر: سیم و کابل
عضو
گیتا معینی
-
کانون مهندسین فارغ التحصلان دانشکده فنی دانشگاه تهران
ISO/TC 242
کمیته مدیریت انرژی
عضو
ISO/TC 257
ارزیابی صرفه جویی های انرژی
عضو
ISO/TC 207
محیط زیست
عضو
ISO/TC 163
عملکرد و کاربری انرژی حرارتی در ساختمان
عضو
زهرا رحمتیان ماسوله
INEC/TC34
کمیته فنی لامپ ها وتجهیزات مربوطه
دبیر کمیته فنی متناظر استاندارد بین المللی
IEC TC34 AG4/ Lamps and related equipment/
Lighting Systems
لامپها و تجهیزات مربوطه/سیستمهای روشنائی
عضو کارگروه بین المللی استاندارد به عنوان expert
ISIRI/TC 274
کمیته فنی نور، روشنایی و نورپردازی
دبیر کمیته فنی متناظر استاندارد بین المللی
ISO/TC 274/CAG/ Light and lighting /Chair advisory group
نور،روشنائی و نورپردازی/گروه مشورتی رئیس کمیته
عضو کارگروه بین المللی استاندارد به عنوان expert
ISO/TC 274/WG 1/ Energy performance of lighting in buildings
عملکرد انرژی سامانه های روشنائی
عضو کارگروه بین المللی استاندارد به عنوان expert
 TC34/JWG 21   لامپ ها و تجهیزات مربوطه /ایمنی فتوبیولوژیکی منابع و چراغ ها  کارشناس خبره در گروه جدید در TC 34
ISO/TC 274/WG 2/ Commissioning process of lighting systems
فرآیند تایید و پایان کار سیستم های روشنائی
عضو کارگروه بین المللی استاندارد به عنوان expert
زهرا اشراقی
Construction Engineering Organization Alborz Province
نظام مهندسی استان البرز
کارشناس ناظر تاسیات و لوله کشی گاز ساختمان
رضا امیر کافی
ISO TC 181.  Safety Of Toys
ایمنی اسباب بازی
عضو
 رضا شهبازیان  IEEE  انجمن مهندسین برق  عضو انجمن مهندسین برق IEEE
حسین درایتی
Non-destructive testing
آزمون های غیر مخرب
عضو
Iran gas institute org
انجمن مهندسی گاز ایران
عضو
Welding and allied processes
جوشکاری و فرایندهای مشابه
عضو
Personal safety
 -- Protective clothing and equipment
کمیته متناظر حفاظت شخصی- تجهیزات پوشاک حفاظتی
عضو
امیر افکار
ISO/TC 22
وسایل نقلیه جاده ای
رئیس
ISO/TC 41
تسمه و پولی
دبیر
 مریم شیرازی  INEC/SC23A  سیستم های مدیریت کابل  دبیر
  کمیته ملی برق و الکترونیک  عضو 
مجید نوری کمری
Iran Maintenance Association
انجمن تعمیرات و نگهداری ایران
محقق و نویسنده
Construction Engineering organization of Isfahan Province
سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
ناظر و طراح
ISO/TC 22
وسایل نقلیه جاده ای
دبیر
ISO/TC 41
تسمه و پولی
رئیس

 

 

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی
نام و نام خانوادگی
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان انگلیسی)
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان فارسی)
نوع همکاری
زهره سالاروند
ISO/TC 107
انجمن شیمی ایران
دبیر
الهام ابراهیم
ISO/TC 219
کمیته فنی کفپوشها
رییس
ISO/TC61/SC10
کمیته فنی پلاستیکها/کمیته فرعی پلاستیکهای سلولی
دبیر
ISO/TC45
کمیته فنی لاستیکها
عضو
ISO/TC61و SC های مرتبط
کمیته فنی پلاستیکها
عضو
ISO/TC35
کمیته فنی رنگها و جلاها
عضو
ISO/TC256
کمیته فنی رنگدانه ها-مواد رنگزا و پرکننده ها
عضو
ISO/TC76
کمیته فنی تجهیزات تزریق برای استفاده پزشکی
عضو
ISO/TC221
کمیته فنی ژئوسنتتیکها
عضو
حسن بیگلری
ISO/TC 225
کمیته فنی تحقیقات بازار و پژوهشهای اجتماعی
عضو
ISO/TC 107
کمیته فنی پوشش های معدنی و فلزی
عضو
ISO/TC 176
کمیته فنی مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت
عضو
ISO/TC 28
کمیته فنی فراورده های نفتی و فراورده های مرتبط سنتزی یا با منبع بیولوژیکی
عضو
ISO/TC 147
کمیته فنی کیفیت آب
عضو
ماهرو خالقی مقدم
ISO/TC61/SC10
کمیته فنی پلاستیکها/کمیته فرعی پلاستیکهای سلولی
نایب رییس
ISO/TC45
کمیته فنی لاستیکها
عضو
ISO/TC61و SC های مرتبط
کمیته فنی پلاستیکها
عضو
لاله سنگ سفیدی
ISO/TC 138
کمیته فنی لوله‌های پلاستیکی، لوازم و شیرها برای انتقال سیالات
دبیر
ISO/TC61و SC های مرتبط
کمیته فنی پلاستیکها
عضو
ISO/TC61/SC1
کمیته فنی پلاستیکها/کمیته فرعی واژه نامه
دبیر
نوشین قلی پور
-
کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشگاه تهران
عضو
-
انجمن نانو
عضو
ISO/PC 252
کمیته گازهای طبیعی جایگاههای سوخت گیری برای وسایل نقلیه
عضو
ISO/PC 248
کمیته معیارهای پایداری برای بیوانرژی (بیو دیزلها)
عضو
ISO/TC 193
کمیته فنی گاز طبیعی
عضو
ISO/TC 28
کمیته فنی فراورده های نفتی و فراورده های مرتبط سنتزی یا با منبع بیولوژیکی
دبیر
ISO/TC 28/SC 7
کمیته فنی فراورده های نفتی و فراورده های مرتبط سنتزی یا با منبع بیولوژیکی/بیو دیزلها
دبیر
فضه آریا نسب
Iranian Chemical society
انجمن شیمی ایران
عضو
ISO/TC 61
کمیته فنی متناظر پلاستیک­ها
دبیر
ISO/TC 138
کمیته فنی متناظر لوله، اتصالات و شیرهای پلاستیکی انتقال سیالات
دبیر
حاجی رضا احمدی متمایل
ISO/TC47/SC
کمیته متناظر شیمی
رئیس
حسن خانه زر
Iranian chemical society
انجمن شیمی ایران
عضو
Iran, Nanotechnology initiative council
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
عضو
میثم شعبانیان
ISO/TC47
کمیته متناظر شیمی
نائب رئیس
لاله عدل نسب
ISO/TC47
کمیته متناظر شیمی، باشگاه پژوهشگران جوان
دبیر
فاطمه غفارزاده
ISO/TC47
کمیته متناظر شیمی
عضو
مجتبی ابوالقاسم پوراصفهانی
ISO/TC 38
کمیته فنی متناظر ایزو نساجی
عضو
ISO/TC 94/sc13
کمیته فنی متناظر ایزوحفاظت شخصی- تجهیزات و پوشش­های حفاظت شخصی
دبیر
ISO/TC 133
کمیته فنی متناظر ایزو سیستم های سایزبندی پوشاک، شناسه ی اندازه، روش های تعیین اندازه و برازش دیجیتالی
نایب رییس
ISO/TC120/SC1
کمیته فنی متناظر ایزو چرم
عضو
ISO/TC 219
کمیته فنی متناظر ایزو کفپوشها
عضو
-
مجله صنعت کفش
عضو
-
انجمن صنایع نساجی
عضو
جمیله آفاقی بنفشه ورق
ISO/TC 120
چرم
عضو
TC 94  
حفاظت شخصی-تجهیزات و پوشش های حفاظت شخصی  
عضو
TC38/SC24
شرایط محیط و آزمون­های فیزیکی کالاهای نساجی
رئیس
TC38/SC1
آزمون­های ثبات رنگ کالاهای نساجی و مواد رنگزا
رئیس
TC38/SC 2 
آزمون­های تمیزکنندگی، تکمیل و ضد آّب
دبیر
ISO/TC 38
نساجی
دبیر
ISO/TC219
کفپوش­ها
دبیر
مریم سمسارها
ISO/TC 94
کمیته فنی متناظر ایزوحفاظت شخصی- تجهیزات و پوشش­های حفاظت شخصی
عضو
ISO/TC 216
کمیته فنی متناظر ایزو پایپوش
دبیر
ISO/TC120/SC2
کمیته فنی متناظر ایزو چرم
دبیر
ISO/TC120/SC1
کمیته فنی متناظر ایزو چرم
دبیر
ISO/TC120/SC3
کمیته فنی متناظر ایزو چرم
دبیر
ISO/TC120
کمیته فنی متناظر ایزو چرم
دبیر
روح اله سمنانی رهبر
ISO/TC 38
کمیته فنی متناظر ایزو نساجی
رییس
ISO/TC 94
کمیته فنی متناظر ایزوحفاظت شخصی- تجهیزات و پوشش­های حفاظت شخصی
دبیر
میلاد ولی بیگی
ISO/TC 38
کمیته فنی متناظر ایزو نساجی
عضو
ISO/TC83
کمیته فنی متناظر ایزو  تجهیزات ورزشی
عضو
ISO/TC 94
کمیته فنی متناظر ایزوحفاظت شخصی- تجهیزات و پوشش­های حفاظت شخصی
عضو
ISO/TC219
کمیته فنی متناظر ایزو کفپوشها
عضو
ISO/TC228
کمیته فنی متناظر ایزو توریم و سرویسهای مرتبط
عضو
رضا قاسمی
ISO/TC 38
کمیته فنی متناظر ایزو نساجی
عضو
ISO/TC 94
کمیته فنی متناظر ایزوحفاظت شخصی- تجهیزات و پوشش­های حفاظت شخصی
عضو
ISO/TC219
کمیته فنی متناظر ایزو کفپوشها
نایب رییس
شهلا احمدی
ISO/TC 94
کمیته متناظر تجهیزات و پوشش های حفاظت شخصی
عضو
ISO/TC 133
کمیته متناظر سایز بندی پوشاک
عضو
ISO/TC 137
کمیته متناظر سایزبندی پایپوش
دبیر
ISO/TC 216
کمیته متناظر پایپوش
عضو
ISO/TC120/SC2
کمیته متناظر چرم
عضو
ISO/TC120/SC1
کمیته متناظر چرم
عضو
ISO/TC120/SC3
کمیته متناظر چرم
عضو
لیلا پاشای آهی
ISO/TC 6
کمیته کاغذ و مقوا و خمیر کاغذ
دبیر
ISO/TC 122
بسته بندی
عضو
Iran society of packaging science and technology
انجمن علوم و فناوری بسته­ بندی ایران
عضو
منیژه عبدی
ISO/TC 122
بسته بندی
دبیر
Iran society of packaging science and technology
انجمن علوم و فناوری بسته­ بندی ایران
عضو
معصومه جهانگیری
ISO/TC 122
بسته بندی
عضو
فرناز موحدی
Iranian chemical society
انجمن شیمی ایران
عضو
-
انجمن متخصصین نانوی استرالیا
عضو
میلاد تاجیک
Iranian scientific association of printing thechnology
انجمن علمی فناوری چاپ ایران
عضو
Iran scientific association of wood and paper
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
عضو
Young researchers and elite club
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
عضو

 

 

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت
نام و نام خانوادگی
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان انگلیسی)
نام انجمن / مجمع علمی/ کمیته فنی متناظر (TC)
(عنوان فارسی)
نوع همکاری
انوشه رحمانی
TC34 (Food Technology) - SC 5 (Milk and Milk products)
زیرکمیته شیر و لبنیات از کمیته مواد غذایی ISO
نایب رئیس
-
عضو کمیته کدکس بهداشت مواد غذایی- در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال 1380 تا 1386)
عضو
MYCORED
عضو انجمن تخصصی بین المللی  کاهش مایکوتوکسین 
عضو
-
عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی
عضو
-
عضو انجمن متخصصین صنایع غذایی کشور
عضو
Climate change
عضوکمیته بین الدولی تغییرات آب و هوا
عضو
-
کارگروه صادرات و واردات
عضو
-
جامعه مدیریت کیفیت ایران
عضو
-
انجمن مدیریت کیفیت ایران
عضو
-
شورای پژوهشی محیط زیست
عضو
-
کرسی امنیت ملی زیست محیطی
عضو
شکوفه شیخ حسینی
INEC/TC121
وسایل قطع و وصل و کنترل و تابلوهای برقی برای ولتاژ ضعیف
دبیر