صفحه نخست / آموزش / تقویم دوره های آموزشی 1400

دوره های آموزشی اعتباردهی و خدمات آزمایشگاهها و مراکز تست آزمون در سال 1400

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تشریح الزامات و مستند سازی آزمایشگاه ها ISO/IEC17025:2017

 

 

2-1

 

10-9

7-6

 

24-23

 

6-5

 

ممیزی داخلی آزمایشگاه ها ISO/IEC17025:2017

 

 

 

 

17-16

 

 

 

21-20

 

 

تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها ISO/IEC17025:2017

6-8

 

31-29

 

8-6

 

19-17

24-22

6-4

25-23

 

آموزش استقرار الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی آزمایشگاه ها ISO/IEC17025:2017

 

 

 

 

 

4-3

 

30-29

 

 

دوره کاربردی استاندارد ISO/17025:2017  (تکمیلی)

 

 

 

 

 

 

24-22

 

 

 

 

تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 

 

 

26-24

 

 

 

24-22

 

 

 

تربیت ارزیاب IMS

 

 

 

 

 

 

5-4

 

 

19-18

 

آموزش استقرار الزامات و ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 

 

 

 

 

 

 

 

19-18

 

 

الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISIRI/ISO 3834

 

 

 

31-30

 

 

30-29

 

 

25-24

 

بازرسی و کنترل کیفیت دستگاه ها، تجهیزات و مواد مصرفی در جوشکاری بر اساس استاندارد ISIRI/ISO 3834

 

 

 

 

3-1

 

 

 

7-6

 

 

جوشکاری لوله های گاز و استانداردهای آن

 

 

23-22

 

 

 

 

 

 

 

 

جوشکاری لوله های گاز و استانداردهای آن

 

 

 

 

2-1

 

 

29-27

 

 

 

آموزش استقرار استاندارد ISIRI/ISO 3834

 

 

 

 

 

28-27

 

 

 

 

 

تشریح الزامات IATF 16949:2016

 

 

 

 

 

 

26-25

 

 

 

 

تربیت ممیزی داخلی IATF 16949:2016

 

 

2-1

 

10-9

7-6

 

24-23

 

6-5

 

  

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

کالیبراسیون عمومی

7-6

5-4

تشریح الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های  تست و کالیبراسیون ISO/IEC17025:2017

15-13

تربیت ارزیاب  17020

29-27

28-26

27-25

آزمون کمی نازل های CNG

22-23

28-27

20-19

تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

2-1

3-2

تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات

29-28

5-4

تخمین عدم قطعیت

5-4

21-20

21-20

صحه گذاری روش های آزمون

12-11

31-30


30-29

16-15


20-19

تضمین کیفیت نتایج آزمون

24-25

6-5

25-24

29-28

 

18-17

مدیریت ریسک

29

1

2

25

قانون تصمیم گیری ISO Guide98-4

22

4

26

2

ارزیابی انطباق

29-28

28-27

13-12

کاربرد فنون آماری در آزمایشگاه ها

26

تهیه و استفاده ازمواد مرجع داخلی درکنترل کیفیت نتایج آزمون

3-1

مقایسات بین آزمایشگاهی(P.T)

24-23

30-29

کنترل کیفیت در آزمایشگاهها با استفاده از نرم افزارهای آماری

29-28

تربیت ارزیاب فنی مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC17025:2017

7-6

24-23

ایمنی در مواد غذایی بر اساس استاندارد ایزو 22000

25-24

24-23

کالیبراسیون عمومی

7-6

5-4

 

دوره آموزشی در حیطه بازرسی واحد های صنعتی و تولیدی مختص شرکت های بازرسی همکار سازمان ملی استاندارد در سال 1400

 

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

آشنایی با مبانی و ممیزی استاندارد ISO/IEC17020

30-29

20-18

13-11

بازرسی آسانسور الکتریکی براساس استاندارد 1-6303

28-27

7-5

26-24

بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی بر اساس استاندارد

6303-2

6-5

7-6

محاسبات پیشرفته آسانسور

8-7

9-10

بازرسی پلکان های برقی و پیاده رو متحرک براساس استاندارد ملی 1-13836

4-3

11-10

بازرسی لیفتراک و بالا بر ها بر اساس استاندارد ملی 11561و استاندارد بین المللی ASME

12-11

بازرسی ادوات جانبی و تجهیزات بالابری

13

طراحی و تدوین طرح باربرداری Lifting Plan

22

بازرسی و مهندسی پیچ و مهره و اتصالات فلزی

24-23

بازرسی جرثقیل تاورکرین و موبایل (سطح 1)

9-8

16-15

بازرسی جرثقیل دروازه ای ( سطح 2)

3-2

26-25

بازرسی جرثقیل های سکو و صنایع نفت و گاز

27-26

ایمنی جرثقیل ها

21

طراحی،تست و بازرسی لوله کشی صنعتی بر اساس    B31.3و API570

13-11

بازرسی تجهیزات حفاری نفت و گاز

17-16

بازرسی لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

20-19

خوردگی در خطوط لوله

9-8

بازرسی سند بلاست و رنگ سطح 1 و 2

12-11

بازرسی تایید نوع ماشین آلات راه سازی و کشاورزی

5-4

دوره های آموزشی در حیطه بازرسی واحد های صنعتی و تولیدی مختص شرکت های بازرسی همکار سازمان  

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

بازرسی و تایید نوع موتورسیکلت

23-22

21-20

6-5

بازرسی جوش

29-28

4-3

5-4

بازرسی جوش و تهیه WPS PQR

12-11

بازرسی مخازن تحت فشار

13-12

11-10

تست های غیر مخرب NDT,UT,VT,PT

26-23

9-8

تجهیزات شهربازی – استاندارد 8987 پارت 1و2و3

21-20

تجهیزات شهربازی – استاندارد 11389

19

تجهیزات زمین بازی

2-1

تجهیزات ورزشی و بدنسازی ثابت برای فضاهای باز عمومی براساس استاندارد 16110

6-5

بازرسی چشمی خودروهای دوگانه سوز براساس استاندارد 9747و9426

26-25

20-19

24-23

بازرسی خودروهای دوگانه سوز پیوست ب استاندارد 7598

14-13

17-16

4-3

بازرسی سیلندرهای گاز فولادی بدون درزبراساس استاندارد 6792

27

23

20

بازرسی شیر مخازن

17

30

29

بازرسی جایگاه های CNG

12-11

28-27

22-21

آشنایی با روش های بازرسی و نمونه برداری ASP

17-16

30-29

اصول و فنون بازرسی کالا

19-18

12-11

8-7

نمونه برداری کالا و تجهیزات از گمرک

19-18

6-5

17-16

بازرسی و نمونه برداری مواد نفتی

20-19

25-24

  

عنوان

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

بازرسی و نمونه برداری اسباب بازی

3-2

بازرسی و نمونه برداری از محصولات سلولزی،چوب و کاغذ

16-15

24-25

17-18

23-22

17-18

بازرسی و نمونه برداری از تجهیزات پزشکی

15-14

بازرسی و نمونه برداری از مواد شیمیایی

9-10

بازرسی و نمو