صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های MBA و DBA

برگزاری دوره های MBA و DBA مشترک با دانشگاه ها

دوره های MBA و DBA در همه جای دنیا مصداق این جمله است :همه راهها به رم ختم می شود!در دنیای کسب و کار امروز هم، همه کارآفرینان،مدیران،متخصصان و افراد نوآور و پیشرو سری به این دوره ها می زنند!

واقعیت این است که:بسیاری از متخصصین کشور عزیزمان در حوزه استانداردحرفه و فن خود اولینند و برای تکمیل راندمان موفقیت در کسب و کار خود نیازمند دید مدیریتی هستند.اما آموزشی که زمینه ادغام و ترکیب فن و مدیریت را داشته باشد هرگز وجود نداشت.از این رو دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی برای نخستین بار در ایران با طراحی دوره های MBA در زمینه استانداردهای گوناگون منجر به تربیت نسل جدیدی از مدیران نوآور و مشتاق به یادگیری و مهارت افزایی شده است.

دوره MBA مدیریت انرژی بر اساس استاندارد 50001