صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های تخصصی

تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

دوره تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات در 20 مهرماه سالجاری در پژوهشگاه استاندارد برگزار می شود.

سرفصل دوره

 • مقدمه
 • هدف از کالیبراسیون
 • عوامل موثر در تعیین بازه زمانی
 • کالیبراسیون
 • انتخاب اولیه بازه زمانی کالیبراسیون

مدیریت ریسک آنلاین

سرفصل دوره

 • تعریف ریسک و عدم قطعیت
 • مدیریت ریسک
 • شناسایی و ارزیابی ریسک
 • آشنایی با متدهای ارزیابی ریسک
 • انواع اقدامات کنترلی
 • مدیریت ریسک کارگاه