صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های تخصصی / دوره اصـول و فـنـون بازرسـی کـالا

دوره اصـول و فـنـون بازرسـی کـالا

بازرسی کالا

هدف از برگزاری:

سرفصل ها

 

  • اصول بازرسی
  • تعاریف و مفاهیم اصلی
  • انواع بازرسی
  • قوانین و مقررات انواع بازرسی در ایران
  • اصول و مفاهیم صدور گواهی بازرس
 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

جدول بازرسی کالا

شماره های تماس

شماره های تماس: 02632861180

7-02632806031 داخلی 2322