صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره اصـول و فـنـون بازرسـی کـالا

دوره اصـول و فـنـون بازرسـی کـالا

بازرسی کالا
بازرسی کالا
بازرسی کالا

هدف از برگزاری:

سرفصل ها

 

  • اصول بازرسی
  • تعاریف و مفاهیم اصلی
  • انواع بازرسی
  • قوانین و مقررات انواع بازرسی در ایران
  • اصول و مفاهیم صدور گواهی بازرس
 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم اصول و فنون جدید

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764