صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آموزشی بازرسی سیلندرهای گاز بدون درز براساس استاندارد6792

برگزاری دوره آموزشی بازرسی سیلندرهای گاز بدون درز براساس استاندارد6792

بازرسی سیلندر
بازرسی سیلندر
بازرسی سیلندر

هدف از برگزاری :

 

سرفصل ها

 

  • آشنایی با مخازن بدون درز،آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه،آشنایی با الزامات استاندارد
  • آشنایی با سوخت های فسیلی از قبیل LPG  و CNG و آشنایی با خودروهای CNG
  • آشنایی با قطعات خودروهای CNG،آشنایی با انواع مخزن خودروهای CNG
  • آشنایی با الزامات استانداردهای بازرسیCNG(استانداردهای ISIRI9426,ISIRI9747)
 
 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم سیلندر

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764