صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات

برگزاری دوره تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات

تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات
تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات
تحلیل نتایج کالیبراسیون تجهیزات

هدف از برگزاری :

 

نحوه بررسی گواهینامه کالیبراسیون از نظر دو پارامتر زیر:
۱. وجود کلیه داده های مدیریتی و فنی در گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات
۲. بررسی داده های کالیبراسیون از نقطه نظر تطبیق با مشخصات اندازه شناسی تجهیز، و تصمیم گیری در رابطه با انطباق تجهیز با مشخصات

 

 

سرفصل ها

 

  • مقدمه
  • تعاریف
  • فرآیند کالیبراسیون
  • تامین کننده ها
  • تعریف CMC
  • حدود پذیرش
  • تفسیر نتایج کلیات
  • بررسی نتایج داده ها
  • نظریه پذیرش ، رد ، اعلام نتایج
 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم کالیبراسیون

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764