صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات
رسانه جدید

دوره تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات در 20 مهرماه سالجاری در پژوهشگاه استاندارد برگزار می شود.

سرفصل دوره

  • مقدمه
  • هدف از کالیبراسیون
  • عوامل موثر در تعیین بازه زمانی
  • کالیبراسیون
  • انتخاب اولیه بازه زمانی کالیبراسیون