صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آموزشی بازرسی خودروهای دوگانه سوز براساس استاندارد9747 و9426

برگزاری دوره آموزشی بازرسی خودروهای دوگانه سوز براساس استاندارد9747 و9426

بازرسی خودرو
بازرسی خودرو
بازرسی خودرو

هدف از برگزاری :

 

سرفصل ها

 

  • آشنایی با الزامات استاندارد
  • آشنایی با خودروهای CNG
  • آشنایی با انواع سوخت های فسیلی از قبیلLPG,CNG
  • آشنایی با مخازن بدون درز
  • آشنایی با الزامات استانداردهای بازرسیCNG( براساس استانداردهای 9747-9426)
 
 

تقویم برگزاری در سال 1400

خودرو

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764