صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های تخصصی / دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای الکتریکی

دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای الکتریکی

دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای الکتریکی

وضعیت دوره: در حال ثبت نام

نوع دوره: برون سازمانی

تاریخ برگزاری دوره: 18 الی 20/09/1399

مخاطب:آزاد

نحوه برگزاری دوره: غیرحضوری و آنلاین

ساعت برگزاری دوره: 8 الی 14:30

نحوه ثبت نام: تماس با کارشناسان دفتر آموزش 

مدت دوره: 24 ساعت

شماره های تماس: 02632861214

7-02632806031 داخلی 2320

کارشناس مربوطه: خانم صدیقی

اهداف دوره: این دوره تبیین کننده قوانین ایمنی برای ساخت و نصب آسانسورهای برقی جدید و دائمی با رانش کششی اصطکاکی و یا رانش مثبت است که به ترازهای توقف (طبقات) معینی خدمات رسانی نموده و دارای کابینی است که برای جابجایی مسافر و یا بار و مسافر طراحی شده و توسط طناب های فولادی و یا زنجیرهای آویزان بوده و بین ریل های هادی صلب با حداکثر انحراف پانزده درجه از راستای قائم حرکت کند.

سرفصل دوره:

-شناخت انواع و اجرای آسانسور و آشنایی با مباحث اولیه آن

-شناخت اجزای الکتریکی و مکانیکی آسانسور های برقی

-تشریح استاندارد 1-6303 قدیم و جدید جهت انجام پروسه بازدید

-تشریح پرسشنامه آسانسور

-تشریح دستورالعمل بازرسی 131/131

-تشریح محاسبات آسانسور