صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره مبانی، تشریح الزامات مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2018

برگزاری دوره مبانی، تشریح الزامات مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001:2018

مدیریت انرژی
مدیریت انرژی
مدیریت انرژی

هدف از برگزاری :

 

سرفصل ها

 

 • مقدمه ای بر انرژی و اهمیت آن در جهان و ایران
 • اصطلاحات و تعاریف مرتبط با مدیریت انرژی
 • مدیریت منابع انرژی
 • خط مشی انرژی
 • فضای کسب و کار و طرف های ذینفع سازمان
 • مرز و دامنه کاربرد سیستم مدیریت انرژی
 • طرح ریزی انرژی
 • ریسک و فرصت های بهبود در مدیریت انرژی
 • بازنگری انرژی
 • شاخص های عملکرد انرژی و خطوط مبنای انرژی
 • اهداف خرد و کلان انرژی
 • خدمات پشتیبانی در سیستم مدیریت انرژی
 • بهبود مداوم عملکرد انرژی 

   

 

تقویم برگزاری در سال 1400

جدول انرژی

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764