صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آموزشی پله برقی

دوره آموزشی پله برقی

اهداف دوره: این دوره تعیین حداقل های ایمنی لازم جهت ساخت و نصب پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک می باشد. این دوره برای پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک کاربرد دارد. در این دوره مخاطرات مهم، موقعیت ها و حوادث خطرناکی که هنگام بهره برداری عادی و پیش بینی شده از پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک بروز نماید یا هنگام استفاده نا به جایی که از سوی تولید کننده قابل پیش بینی است، آموزش داده خواهد شد.

سرفصل دوره:

- مبانی پله برقی

-شناخت اجزای پله برقی

-ابزار مورد نیاز برای بازرسی

-شناخت الزامات استاندارد

-شناخت میکروسوئیچ ها

-شناخت سنسورها

-آشنایی با موانع الزامی

-تسلط بر فواصل ایمنی

وضعیت دوره: در حال ثبت نام

نوع دوره: برون سازمانی

تاریخ برگزاری دوره: 12 الی13 آذر ماه

 مخاطب :شرکت های بازرسی، آزاد

نحوه برگزاری دوره: غیرحضوری و آنلاین

ساعت برگزاری دوره: 8 الی 14:30

نحوه ثبت نام: تماس با کارشناسان دفتر آموزش 

مدت دوره: 16 ساعت

شماره های تماس: 02632861214

7-02632806031 داخلی 2320

کارشناس مربوطه: خانم صدیقی