صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های تخصصی / دوره بازرسی و نمونه برداری از غلات خوراکی مورد مصرف انسانی

دوره بازرسی و نمونه برداری از غلات خوراکی مورد مصرف انسانی

غلات مورد مصرف انسانی

هدف از برگزاری :

جمع آوری نمونه انباشته از تمام جمعیت به منظور تایید از طریق آنالیز با انطباق با قوانین خوراک انسان یا قوانین سلامت حفظ سلامت عموم جامعه است. 

سرفصل ها

 

  •  نمونه برداری از مایعات ،جامدات ،گازها و مواد معدنی
  • انواع محموله ها
  •  وسایل نمونه برد اری
  • اصول نمونه برداری
  • روش های نمونه برداری
  • مراحل نمونه برداری
  • نمونه برداری از مخازن استوانه ای
  • نمونه برداری از بسته ها
 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

غلات دامی وانسانی

شماره های تماس

 

شماره های تماس: 02632861180

7-02632806031 داخلی 2322