صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های تخصصی / دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از غلات مورد مصرف دامی

دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از غلات مورد مصرف دامی

غلات دامی

هدف از برگزاری :

جمع آوری نمونه انباشته از تمام جمعیت به منظور تایید از طریق آنالیز با انطباق با قوانین خوراک دام و انسان یا قوانین سلامت حیوان و حفظ سلامت عموم جامعه است. 

سرفصل ها

 

  •  تعریف نمونه برداری و بیان اهمیت نمونه برداری در نتیجه آزمون
  • قوانین استاندارد های نمونه برداری
  • اهمیت مایکوتوکسین ها 
  • قوانین مربوط به مایکوتوکسین ها
  • استانداردهای نمونه برداری برای خوراک دام
  • انبارش یا چیدمان بهر
  • شرایط بهداشتی نمونه برداری
  • وسایل نمونه برداری
  •  نمونه برداری دستی 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم دامی

شماره های تماس:

شماره های تماس: 02632861180

7-02632806031 داخلی 2322