صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آمـوزشـی نـمـونـه بـرداری از گـمـرکـات

برگزاری دوره آمـوزشـی نـمـونـه بـرداری از گـمـرکـات

نمونه برداری از گمرکات
نمونه برداری از گمرکات
نمونه برداری از گمرکات

هدف از برگزاری :

 در نمونه برداری از کالا اطلاعاتی درباره کل جامعه بدست می آید که این اطلاعات به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری درباره جامعه و یا فرآیند تولید اقلام جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.

سرفصل ها

 

 

  • نمونه برداری ازمایعات،جامدات،گازها و موادمعدنی
  •  انواع محموله ها
  •  وسایل نمونه برداری
  •  اصول نمونه برداری
  •  روش های نمونه برداری
  •  مراحل نمونه برداری
  •  نمونه برداری از مخازن استوانه ای
  •  نمونه برداری از بسته ها

 

 
 

تقویم برگزاری در سال 1400

جدول گمرکات

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764