صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آموزشی 17025

تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاه ها ISO/IEC 17025:2017

17025
17025
17025

هدف از برگزاری :

آشنایی با الزامات استاندارد به توانایی استقرار و پیاده سازی  استاندارد در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی آزمایشگاه

سرفصل ها

  • تاریخچه استاندارد 17025
  • بررسی الزامات عمومی
  • بررسی الزامات ساختاری
  •  بررسی الزامات  منابع 
  • بررسی الزامات فرآیند 
  • بررسی الزامات سیستم کیفیت

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم 17025

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764