صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های تخصصی / دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد ISO/IEC17020

دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد ISO/IEC17020

دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد ISO/IEC17020

وضعیت دوره: در حال ثبت نام

نوع دوره: برون سازمانی

تاریخ برگزاری دوره: 18 الی 20/09/1399

مخاطب:آزاد

نحوه برگزاری دوره: غیرحضوری و آنلاین

ساعت برگزاری دوره: 8 الی 14:30

نحوه ثبت نام: تماس با کارشناسان دفتر آموزش 

مدت دوره: 24 ساعت

شماره های تماس: 02632861180

7-02632806031 داخلی 2322

کارشناس مربوطه: خانم رضایی

اهداف دوره: فراگیر از طریق این دوره میتواند به مهارت های ذیل دست یابد:-حفظ مسئولیت قانونی-معلوم بودن وظایف افرادی که از سازمان مادر در فعالیت‌های آزمایشگاه درگیرهستند-رها بودن پرسنل از فشار‌های بی‌مورد داخلی و خارجی-حفاظت از اطلاعات محرمانه و اموال اختصاصی مشتریان-اجتناب از درگیر شدن در فعالیت‌هایی که سبب کاهش اعتماد نسبت به نتایج آزمایشگاه گردد-آشنایی ساختار سازمانی آزمایشگاه-معین کردن مسئولیت‌ها، اختیارات و ارتباطات داخلی پرسنل

سرفصل دوره:

-آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17020

-اصطلاحات و تعاریف ممیزی داخلی

-اصول ممیزی

-تعیین و ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ممیزی

-اجرا برنامه ممیزی

-شایستگی های ممیزان و شیوه ارزیابی و انتخاب اعضای تیم ممیزی

-بازنگری و بهبود برنامه ممیزی

-تشریح مراحل اجرایی برنامه ممیزی

-تهیه طرح ممیزی

-نحوه برگزاری اثربخش جلسات افتتاحیه و اختتامیه ممیزی

-یافته های ممیزی

-نتیجه ممیزی

-نحوه تهیه گزارش ممیزی