صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی

برگزاری دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از مواد معدنی

معدنی
معدنی
معدنی

هدف از برگزاری :

 

 

 

سرفصل ها

 •  نمونه برداری از مایعات ،جامدات ،گازها و مواد معدنی
 • انواع محموله ها
 •  وسایل نمونه برد اری
 • اصول نمونه برداری
 • روش های نمونه برداری
 • مراحل نمونه برداری
 • نمونه برداری از مخازن استوانه ای
 • نمونه برداری از بسته ها
 • تقویم برگزاری در سال 1400

  معدنی-ت

  شماره های تماس:

  شماره های تماس: 7- 32806031(026)

  داخلی 2764