برگزاری دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری مواد نفتی

مواد نفتی
مواد نفتی
مواد نفتی

هدف از برگزاری :

 
از آنجاییکه ایران از صادر کنندگان بزرگ نفت در دنیا و فرآورده های نفتی در منطقه می باشد و در همین راستا اهمیت بازرسی و نمونه برداری محموله های فوق به جهت حفظ بازارهای جهانی و جلوگیری از خروج فرآورده های سوبسید دار بصورت قاچاق از اهمیت بسزایی برخوردار است دوره آموزشی نمونه برداری از نفت و فرآورده های نفتی بمنظور تربیت نیروهای بازرس در شرکت های بازرسی از اهداف مهم  آموزشی می باشد.
 

سرفصل ها

 
  • نمونه برداری مواد نفتی و پتروشیمی
  • عوامل موثر در نمونه گیری
  • خطاهای نمونه برداری
  • روش های نمونه گیری فرآورده های نفتی  مخازن و خطوط انتقال
  • شرح انواع8 روش های کار در نمونه برداری مایعات نفتی و فرآورده های فرآورده های پالایش شده
  • گزارش دهی
  • محموله های صادراتی

 

 

 

 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم مواد نفتی

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764