صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / بازرسی پلکان های برقی و پیاده رو متحرک بر اساس استاندارد ملی بر مبنای استاندارد ملی 1-13836

برگزاری دوره آموزشی بازرسی پلکان های برقی و پیاده رو متحرک بر اساس استاندارد ملی بر مبنای استاندارد ملی 1-13836

پله برقی
پله برقی
پله برقی

هدف از برگزاری :

 

 

 

سرفصل ها

 

  •  مبانی پله برقی
  • شناخت اجزای پله برقی
  • ابزار مورد نیاز برای بازرسی
  • شناخت الزامات استاندارد
  • شناخت میکروسوئیچ ها
  • شناخت سنسورها
  • آشنایی با موانع الزامی
  • تسلط بر فواصل ایمنی

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم پله برقی

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی2764