صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

صحه گذاری

هدف از برگزاری :

 

سرفصل ها

 

  • تصدیق
  • صحه‌گذاری روش‌ها
  • توسعه و اصلاح روش‌ها
  • الزامات استاندارد 17025:2017 درخصوص صحه‌گذاری روش‌ها
  • بررسی خصوصیات عملکردی
  • صحت
  • دقت-تکرارپذیری
  • دقت-دقت میانی
 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم صحه

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2789-2764