صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / تربیت ارزیاب 17025

دوره آموزشی سر ارزیاب بر اساس استاندارد17025

سر ارزیاب 17025
سر ارزیاب 17025
سر ارزیاب 17025

هدف از برگزاری :

 

فراگیر از طریق این دوره میتواند به مهارت های ذیل دست یابد:

 • حفظ مسئولیت قانونی
 • معلوم بودن وظایف افرادی که از سازمان مادر در فعالیت‌های آزمایشگاه درگیر هستند.
 • رها بودن پرسنل از فشار‌های بی‌مورد داخلی و خارجی
 • حفاظت از اطلاعات محرمانه و اموال اختصاصی مشتریان
 • اجتناب از درگیر شدن در فعالیت‌هایی که سبب کاهش اعتماد نسبت به نتایج آزمایشگاه گردد
 • ساختار سازمانی آزمایشگاه
 • معین کردن مسئولیت‌ها، اختیارات و ارتباطات داخلی پرسنل

 

 

سرفصل ها

 

 

 • آشنایی با الزامات 17025- 2017
 • آشنایی با الزامات ایزو 17000
 • ارزیابی انطباق 
 • آشنایی با ابزارهای ارزیابی 
 • آشنایی با فنون ارتباطی 
 • کارگاه تهیه برنامه ارزیابی 
 • کارگاه تهیه چک لیست 
 • کارگاه  case study

 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

سرارزیاب 17025

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764