صفحه نخست / آموزش های کاربردی / دوره های تخصصی / دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از محصولات سلولزی و کاغذ

دوره آمـوزشی بازرسی و نمونه برداری از محصولات سلولزی و کاغذ

سلولزی

هدف از برگزاری :

سرفصل ها

  • انواع محصولات سلولزی
  • کاغذهای چاپ و تحریر
  • کاغذهای مقوا
  • تیشو
  • نمونه برداری چرم
  • نمونه برداری از انواع گیاهان و بذرها
 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم سلولزی

شماره های تماس:

شماره های تماس: 02632861180

7-02632806031 داخلی 2322