صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / باسکول جاده ای

برگزاری دوره آموزشی تعمیرات باسکول های جاده ای

باسکول جاده ای
باسکول جاده ای
باسکول جاده ای

هدف از برگزاری :

تعمیر کاران باسکول مطابق ضوابط اجرایی اوزان و ومقیاسها تایید و دارای کارت شناسایی باشند و هر تعمیر کار باید  با چگونگی کار باسکول  آشنا بوده و با روش های تعمیر باسکول آگاه باشد و مطابق ضوابط اجرایی تحت نظارت سازمان کار کند.لذا این دوره برای آشنایی تعمیر کاران باسکول با قوانین و ضوابط استاندارد طراحی شده است.

سرفصل ها

 

 
  • تعمیر باسکولهای جاده ای
  • دستگاه های توزین-باسکول وسایل نقلیه جاده‌ای 
  • وسایل اصلی یک باسکول 
  • الزامات اندازه شناختی 
  • نحوه ارزیابی خطا
  • بیشینه خطای مجازmpe
  • تجهیزات مورد نیاز
  • بازرسی اولیه باسکول 
  • روشهای آزمون باسکول
  • علت خطا در باسکولهای الکترونیکی شامل: 
1- خطای کالیبراسیون 
2- خطای پایه ها
3- خطای عدم پایداری وزن 
4-خطای ورود و خروج  
5- خطای وزن کل
و علت خطا در باسکولهای مکانیکی
 

 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم باسکول

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764