صفحه نخست / آموزش های کاربردی / کارگاه های آموزشی

کارگاه کنترل عملکرد محیط های کشت

 

کارگاه آموزشی کنترل عملکرد محیط کشت 

کارگاه آموزشی کنترل عملکرد محیط کشت در 11 و 12 آذرماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی برگزار می شود.

 

سرفصل دروس

 • تعاریف
 • آماده سازی محیط های کشت در آزمایشگاه و آزمون کیفی داخلی
 • ترکیبات پایه مورد استفاده در محیط های کشت
 • آب مورد استفاده برای تهیه و آماده سازی محیط های کشت
 • آماده سازی محیط های کشت
 • کنترل کیفیت فیزیکی و شیمیایی محیط های کشت
 • آزمون بررسی سترونی محیط های کشت
 • آزمون عملکرد میکروبی محیط های کشت جامد
 • محیط کشت مرجع
 • روش های آزمون کمی
 • بررسی قابلیت رشد محیط های کشت جامد به روش کمی
 • بررسی قابلیت انتخابی و اختصاصی محیط های کشت جامد
 • آزمون محیط های کشت مورد استفاده برای فیلترکردن غشایی
 • روش های آزمون کنترل عملکرد به روش کیفی برای محیط های کشت جامد
 • کنترل عملکرد محیط های کشت مایع
 • آزمون کنترل عملکرد رقیق کننده ها و محیط های کشت انتقالی
 • بررسی قابلیت رشد محیط های کشت پیش غنی کننده
 • بررسی عملکرد محیط های کشت تأییدی مایع
 • میکروارگانیسم های مورد استفاده برای آزمون کنترل عملکرد محیط های کشت
 • حفاظت و نحوه نگهداری از میکروارگانیسم های آزمون
 • کشت انواع سوش میکروبی ذخیره، مرجع و کشت کاری
 • آماده سازی سوسپانسیون میکروبی برای آزمون
 • - استفاده از مواد مرجع برای آزمون های کمی
 • نحوه ثبت و مستند سازی نتایج کنترل کیفیت محیط های کشت

 

وضعیت دوره: در حال ثبت نام

نوع دوره: برون سازمانی

تاریخ برگزاری دوره: 11 و 12 آذرماه

مدرس دوره: سرکار خانم دکتر مهدیزاده

نحوه برگزاری دوره: غیرحضوری و آنلاین

ساعت برگزاری دوره:10 الی 14

نحوه ثبت نام: تماس با کارشناسان دفتر آموزش 

مدت دوره: 8  ساعت

شماره های تماس: 02632861214

7-02632806031 داخلی2761

کارشناس مربوطه: خانم مختاری