دفتر امور اداری و خدمات کارکنان پژوهشگاه

امور اداری و خدمات کارکنان پژوهشگاه استاندارد به منظور انجام کلیه امور کارگزینی از قبیل امور استخدامی، ماموریت‌های آموزشی، برگزاری آزمون استخدامی و صدور احکام کارگزینی کارکنان و اعضای هیات علمی، امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به امور رفاهی و تسهیلاتی کارکنان و هیات علمی پژوهشگاه تاسیس گردیده است.
 
برخی از فعالیت های واحد امور اداری و خدمات کارکنان به شرح ذیل می باشد:
 
دفتر امور اداری و  خدمات کارکنان
 • اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های امور اداری، استخدامی، رفاهی و عمومی
 • تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی‌ربط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 • رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات رسیدگی به تخلفات اداری
 • برنامه‌ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و انجام امور مربوط به استخدام آن‌ها اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی با همکاری دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات پژوهشگاه
 • پیش‌بینی و انجام اقدامات لازم در خصوص ترفیع پایه و ارتقاء رتبه کارکنان با همکاری واحدهای مربوط
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی کلیه کارکنان پژوهشگاه
 •  انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف
 • تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان
 • اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی پژوهشگاه با دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات پژوهشگاه
 • حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی)
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مرتبط و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرهای لازم
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
 • نظارت بر مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار و نظارت بر حسن استفاده و بهره برداری صحیح از مواد، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز پژوهشگاه
 • نظارت بر امور مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان 
 • انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیسات موجود در پژوهشگاه
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
 • انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه مرکزی، ارسال و مراسلات پژوهشگاه
 
اداره امور اداری و رفاه 
 • انجام کلیه امور کارگزینی پژوهشگاه از قبیل امور استخدامی، مرخصی‌ها، ماموریت‌های آموزشی، برگزاری آزمون‌های ورودی جذب یا استخدام و صدور احکام کارگزینی/ فرم‌های قرارداد اعضای غیر هیات علمی و اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق اعضای غیر هیات علمی و اعضای هیات علمی پژوهشگاه
 • انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به امور رفاهی و تسهیلاتی کارکنان پژوهشگاه
 • گردآوری آمار و اطلاعات اداری و مدیریتی نیروی انسانی شاغل در پژوهشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به بایگانی از قبیل دریافت، ارسال، توزیع مکاتبات و نگهداری نامه‌ها و مراسلات
 • بررسی نیازمندی‌های رفاهی حقوق اعضای غیر هیات علمی و اعضای هیات علمی و ایجاد تسهیلات لازم در قالب طرح‌های رفاهی، درمانی و بهداشتی به منظور تامین رفاه و آسایش آنان
 • نظارت و اجرای قراردادهای خدماتی پژوهشگاه
 • برنامه‌ریزی و کنترل و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
 • مطالعه و اظهارنظر و ارائه پیشنهاد در مورد قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط عمومی استخدام اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در موارد ارجاعی از سوی معاونت
 • ارائه پیشنهاد برای پیش بینی نیروی انسانی و اجرای مصوبات در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه
 • رسیدگی به شکایت‌های اداری و استخدامی واصله از سوی حوزه ریاست
 • انجام امور دبیرخانه مرکزی 
 • انجام کلیه امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان پژوهشگاه
 • انجام کلیه امور بیمه مربوط به پژوهشگاه، خودروها و ساختمان‌ها
 • ارائه گزارش عملکرد از وظایف انجام شده
 
اداره تدارکات و پشتیبانی
 • پیش بینی احتیاجات پژوهشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه‌های آن‌ها طبق مقررات مربوط
 • تهیه مایحتاج واحدهای تابعه پژوهشگاه با در نظرگرفتن اعتبار مصوب و تنظیم اسناد مربوط با رعایت مقررات مالی
 • کنترل موجودی انبار پژوهشگاه و بررسی کمبود آن با همکاری واحد مربوط
 • تنظیم پیشنویس و شرایط برگزاری مناقصه و مزایده پژوهشگاه
 • مطالعه و ارائه پیشنهاد جهت فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب به مقام مافوق
 • بررسی درخواست‌ها و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط و تایید اسناد کالاهای خریداری شده
 • صدور درخواست کالا و موارد مصرفی و پیگیری تا مرحله خرید و تحویل به واحدها یا نگهداری در انبار
 • ارائه خدمات پذیرایی و تهیه امکانات لازم در مراسم و سمینارها 
 • برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 • نظارت بر اجرای طرح‌های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف پژوهشگاه
 • شناخت و اجرای استانداردها، مقررات و ضوابط مربوط به نگهداری ساختمان، تاسیسات و سیستم روشنایی
 • انجام بازدیدهای دوره ای از تاسیسات و ساختمان و رسیدگی جهت رفع نواقص و عیوب آن‌ها
 • ارائه گزارش‌های لازم از وضعیت ساختمان‌های اداری و آزمایشگاهی پژوهشگاه
 • برنامه‌ریزی و تهیه گزارشات لازم جهت ایجاد فضاهای اداری و آزمایشگاهی پژوهشگاه
 • انجام کلیه امور مرتبط با نقلیه و موتور پول پژوهشگاه
 • نظارت بر اجرای امور حرارتی و برودتی و تاسیسات ساختمانی پژوهشگاه
 • برنامه‌ریزی، تدارک و تامین وسایل و تجهیزات، کالا ها و مواد مصرفی مورد نیاز پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط و پژوهشکده‌ها
 • طبقه‌بندی و انبار کالاهای خریداری شده و ارائه آن به واحدها براساس نیازمندی‌های اعلام شده
 • ایجاد سیستم انبارداری به منظور اطلاع از موجودی‌ها، نیازمندی‌ها و موارد استفاده شده و وارد شده به آن‌ها
 • نظارت و اجرای خدمات عمومی و تاسیسات فنی پژوهشگاه
 • انجام امور خدماتی نظافت و نگهداری ساختمان‌ها و محوطه‌های ساختمان‌ها و تاسیسات پژوهشگاه به نحو مطلوب
 • نظارت در ارائه خدمات عمومی و فنی پژوهشگاه و کنترل به منظور حسن اجرای آن
 • گردآوری، طبقه بندی و تنظیم اسناد و مدارک لازم برای خرید های کلی و جزیی پژوهشگاه
 • تنظیم فرم‌های خرید کالا از داخل و خارج کشور، براساس قوانین و مقررات مربوط و پیگیری امور مربوط به آن‌ها
 • سفارش اجناس و کالاهای مورد نیاز پس از تایید معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
 
 
 
آدرس پست الکترونیکی: a.ps [at] standard.ac.ir