صفحه نخست » حوزه ریاست » رئیس پژوهشگاه استاندارد

ریاست

 

 

 فرزانه انصاری


پیام رئیس

خدای بزرگ را سپاسگزارم که پژوهشگاه استاندارد در سایه حمایتهای سازمان ملی استاندارد، امروز پویاتر از هر زمان، در تلاش و تکاپو است. این نهاد علمی، اکنون تجربه متراکم خود و مراکز علمی و پژوهشی کشور را در خدمت استانداردسازی قرار داده است. مسئولیت های بزرگ و مهمی که توسط سازمان به این پژوهشگاه محول شده، از سویی بیانگر اعتماد کلی به این نهاد علمی و پژوهشی و از سوی دیگر، نشانگر قابلیت ها و ظرفیت های عظیمی است که در نیروهای توانمند و صادق پژوهشگاه ظهور و بروز یافته است.

 Ansari
پژوهشگاه استاندارد، به عنوان تشکیلات پژوهشی سازمان ملی استاندارد، به عنوان مهم ترین مرجع پژوهشی و تحقیقاتی نظام استانداردسازی در کشور، امروز همگام با ابلاغ قانون جدید تقویت و توسعه نظام استاندارد، وظیفۀ خطیر انجام تحقیقات، جهت تدوین و به روز رسانی استانداردها و بالا بردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش های تولید و خدمت را عهده دار می باشد. هدف پژوهشگاه استاندارد، تکمیل زنجیره علمی و کسب اعتماد ملی نسبت به محصولات و خدمات داخلی است که این مهم از طریق بسترسازی مناسب و ایجاد ساز و کارهای آن با هدایت مجموعه علمی و ایجاد پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه صورت می‌گیرد. پژوهشگاه به عنوان شاه راه کشوریِ تبدیل یافته های علمی به استانداردهای ملی و بین المللی، با تعامل سازنده با دانشگاه ها و مراکز پژوهشیِ تراز اول کشور و استفاده از امکانات و تجهیزات مختلف، زمینه ی رشد و توسعه ی علمیِ پایدار سازمان ملی استاندارد را فراهم میسازد. همچنین مهمترین وظیفه خود که همانا توسعه دانش بنیان استانداردسازی و ارتقای ک