صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه

اهداف پژوهشگاه استاندارد

1. کمک به تحقق وظایف و ماموریت‏های سازمان ملی استاندارد 

2. هدایت و اجرای پژوهش‏ های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی و ارتقاء کارآیی صنایع 
3. هدایت برنامه‏های پژوهشی و آموزش های کاربردی در راستای توسعه فرهنگ استانداردپذیری 
4. ارتقاء کیفیت فعالیت های پژوهشی استاندارد محور در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط، از طریق همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور و سازمان های بین المللی به منظور تبادل امکانات و اطلاعات علمی 
5. پشتیبانی، پایش و بهبود فرایندها برای تحقق ماموریت‏ های پژوهشی و اجرایی. 
 
اهداف پژوهشگاه استاندارد
 اهداف «پژوهشگاه استاندارد»، شامل موارد زیر است:
 
1. کمک به تحقق وظایف و ماموریت‏های سازمان؛ 
2. هدایت و اجرای پژوهش‏های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی و ارتقاء کارآیی صنایع؛
3. هدایت برنامه‏های پژوهشی و آموزش های کاربردی در راستای توسعه فرهنگ استانداردپذیری؛
4. ارتقاء کیفیت فعالیت¬های پژوهشی استاندارد محور در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط، از طریق همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور و سازمان های بین¬المللی به منظور تبادل امکانات و اطلاعات علمی؛
5. پشتیبانی، پایش و بهبود فرایندها برای تحقق ماموریت‏های پژوهشی و اجرایی.
 
 
 
 
شرح وظایف پژوهشگاه استاندارد
وظایف «پژوهشگاه استاندارد» به عنوان بازوی تحقیقاتی «سازمان ملی استاندارد»، عبارتند از:
1. راهبری و اجرای پژوهشهای کاربردی و توسعه¬ای مورد نیازِ نظام استانداردسازی جهت بالابردن کیفیت و افزایش کارآیی و بهبود روش¬های تولید و خدمت¬رسانی؛ 
2. ایجاد آزمایشگاه¬های پژوهشی مورد نیاز (مستقل و یا با مشارکت دانشگاه¬ها و مراکز علمی- پژوهشی و پارک¬های علمی-فناوری) جهت انجام وظایف پژوهشی محوله؛ و اداره¬ی آزمایشگاه¬های مرجع «سازمان ملی استاندارد»، جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی لازم برای انجام و پیاده سازی آزمون¬های مختلف، صحت¬سنجی آن¬ها، و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط؛
3. نقش آفرینی در تدوین استانداردهای پژوهش¬محور و استانداردهای ملی، منطقه¬ای و بین¬المللی، انجام مطالعات تطبیقی در حوزه¬های مرتبط با استانداردسازی، تدوین مقررات فنی و استانداردهای تخصصی مورد نیاز «سازمان ملی استاندارد»؛
4. همکاری با «سازمان ملی استاندارد» در ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر: شرکت¬های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه¬های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی؛
5. همکاری با «سازمان ملی استاندارد»، در ادارۀ دبیرخانه کمیتههای متناظر سازمانهای جهانی استاندارد(ISO)، کمیسیون بین¬المللی الکتروتکنیک (IEC)، کمیسیون کدکس غذایی (CODEX) و سازمان بین¬المللی اندازه¬ شناسی قانونی (OIML)؛
6. ارائه خدمات مشاوره¬ای، راهبری، نظارتی، علمی و فنی در مورد سامانه¬های مدیریتی، تدوین و ارائه گزارش تاییدیه و گواهینامه¬های مورد نیاز صنایع و تضمین کیفیت سامانه¬ها؛
7. بهره¬گیری از توان علمی و پتانسیل دانشگاه¬ها، مراکز پژوهشی، صنایع و سایر سازمان¬های ارائه¬دهنده خدمات، در راستای حل مشکلات کلیدی و اولویت¬دار کشور و ارتقای کیفیت، در چارچوب برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی مصوب «پژوهشگاه استاندارد»؛
8. تلاش در ایجاد زمینه برای استفاده کارآمد از ظرفیت¬های دانشگاه¬ها، مراکز علمی و پژوهشی و پارک¬های علم و فناوری، شرکت¬های دانش بنیان، اعضای هیات علمی و خبرگان و متخصصان؛ 
9. جذب و پرورش نیروهای متخصص و به کارگیری خبرگان و محققان به منظور انجام فعالیت¬های استانداردسازی و توسعه کیفیت در کشور؛ 
10. تهیه محتوای فنی و تخصصی، برنامه¬ریزی و اجرای دوره¬های آموزش¬های کاربردی (دوره¬های تخصصی کوتاه مدت، سمینارها و کارگاه¬های تخصصی) غیر مقطع دار، با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی داخل و خارج کشور؛
11. انتشار مجله، کتاب، جزوه آموزشی، تولید نرم¬افزار، و برنامه¬های رایانه¬ای در راستای اهداف سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوط.
12. برگزاری همایش¬های ملی و بین¬المللی مورد نیاز نظام استانداردسازی و توسعه کیفیت در کشور؛
13. انجام سایر وظایف محوله از طرف «سازمان ملی استاندارد» و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.