صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / گروه های پژوهشی منطقه ای تقاضا محور

گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه استاندارد، به استناد بند 1-13 آیین‌نامه ساماندهی و تشکیلات مصوب سومین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 19/04/1391 و نیز مصوبۀ هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 17/09/1397، با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی استان‌ها در حوزه استانداردسازی تاسیس می‌شوند. پژوهشگاه استاندارد، به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور توسعه و انسجام فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل همه‌جانبه و موثر با سازمان ملی استاندارد و بخش‌های تولیدی و خدماتی در کشور و نیز در راستای تحقق وظایف مصرح خود در حوزه‌های علمی، فنی، پژوهشی و فن‌آوری در قانون سازمان ملی استاندارد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای در راستای اشاعه فرهنگ استانداردسازی در سطح کشور، بارویکرد هم‌افزایی توانایی‌های فنی و تخصصی ادارات کل استاندارد، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور در استان‌های منتخب اقدام می‌نماید .

 

شیونامه گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه استاندارد