مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری
مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی
مدیریت ارزیابی ریسک
اداره نشر و کتابخانه
Loading

شرح وظایف معاونت پژوهش و فناوری

- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای انجام طرح های پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی و تجاری سازی فناوری پژوهشگاه 
 
- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه استانداردها و آموزش های کاربردی در پژوهشگاه 
 
- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین‌المللی و تعیین و تبیین زمینه¬های همکاری در یادداشت تفاهم نامه های ملی و بین المللی 
 
- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای استقرار سامانه های مدیریت در پژوهشگاه ازجمله: استقرار سیستم های مدیریت بر اساس الزامات استانداردهای بین المللی به شماره های 17025، 45001، 9001، 56002، 17043،17065، 30401، 17034 
 
- ارائه گزارش های لازم به رئیس پژوهشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر 
 
- ایجاد نظام پیشنهادات پژوهشگاه و پیگیری تدوین دستورالعمل های مربوطه  
 
- اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور 
 
- انجام هماهنگی های لازم برای راه اندازی مراکز جدید علمی در پژوهشگاه با همکاری نهادهای علمی بین‌المللی از جمله ایجاد نهاد صدور گواهینامه اشخاص، نهاد صدور گواهینامه محصول و گواهی سیستم مدیریت بر مبنای دانش و مدیریت نوآوری 
 
- تعامل و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی، آموزشی و اجرایی دولتی و غیردولتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری و شرکت¬های دانش بنیان اعم از داخلی یا خارجی؛ در چارچوب ضوابط و مقررات، به منظور فراهم نمودن زمینه¬های توسعه پژوهش و فناوری و رفع مشکلات کلیدی و اولویت دار و ارتقای کیفیت، در حوزه استانداردسازی
 
- هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویتِ انجام پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه ای و نقشه جامع علمی کشور، اولویت های سازمان ملی استاندارد و سند راهبردی پژوهشگاه
 
- تهیه برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت
 
- تهیه پیشنهاد ایجاد مرکز نوآوری، مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای پژوهشگاه 
 
- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 
- پیگیری از پژوهشکده ها در خصوص بهره¬گیری، ترویج، کاربردی¬سازی، فناورانه¬سازی و تجاری¬سازی نتایج فعالیت¬های پژوهشی و فناوری برای ارائه به شورای پژوهشگاه
 
- نظارت بر انجام کلیه امور پژوهشی، آموزش های کاربردی و توسعه استاندارد سازی، کتابخانه و بانک های اطلاعاتی پژوهشگاه، و سایر واحدهای تابعه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط 
 
- تهیه و تدوین “برنامه‌های عملیاتی بخشی”در حوزه پژوهش، فناوری، آموزش و تدوین استاندارد، بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی پژوهشگاه
 
- بررسی و ارائه مدل برای نحوه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت ارتقای فعالیت ها 
 
- بررسی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی بخش های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی پژوهش و فناوری و توسعه تحقیقات کاربردی و مبادله اطلاعات علمی 
 
- همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای پژوهشی بین پژوهشگاه و سایر مؤسسات 
 
- بررسی گزارش مطالعه تطبیقی وضعیت پژوهشگاه¬های متناظردر سایر کشورها از نظر ارکان، تشکیلات، روش¬ها، نیروی انسانی، مالی و اقتصادی با پژوهشگاه 
 
- نظارت براجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات پژوهشگاه
 
- نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات پژوهشی
 
- همکاری با اداره برنامه ریزی و پایش پژوهشگاه، جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه های پژوهشی تقاضا محور منطقه ای و آزمایشگاه های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 
- بررسی فرایندها، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
 
- اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط 
 
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.
 
آدرس پست الکترونیک معاونت پژوهشی : Research [at] standard.ac.ir
 
 
شماره تماس : 32808413-026