هیاَت اجرایی جذب

هیات اجرایی جذب

  اعضای هیات اجرایی جذب
 عنوان  نوع عضویت    سمت  نام و نام خانوادگی
 رئیس  حقوقی  رئیس پژوهشگاه استاندارد  فرزانه انصاری
 عضو  حقوقی  نماینده نهاد رهبری  حبیب الله محمدنژاد
 دبیر  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد) و مشاورعالی پژوهشگاه استاندارد  محمدعلی اخوان
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد)  علی اکبر موسوی موحدی
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد)  محمود کمره ای
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد)  علی اکبر صبوری
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران(دانشیار)  حسین رحمانی

 

دبیرخانه جذب

 اعضا دبیرخانه جذب
 عنوان  نوع عضویت  سمت  نام و نام خانوادگی
 رئیس  حقوقی  رئیس دبیرخانه جذب و نماینده ریاست پژوهشگاه در هیات اجرایی جذب  مجید نوری
 کارشناس  حقوقی  کارشناس دبیرخانه جذب  سمیه علم بروشی