صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / ریاست / دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

وظایف دبیرخانه هیأت امناء

- بررسی پیشنهادات دریافتی از سوی معاونت ها و واحدهای مختلف پژوهشگاه و تطبیق با ضوابط و مقررات بالادست و ضوابط پژوهشگاه و اخذ نظر رئیس پژوهشگاه
- تشکیل کمیته های متناسب، برای بررسی تعرفه های خدمات (آزمایشگاهی، فنی و علمی) پیشنهادی واصله و تهیه پیش نویس جهت تصویب 
- تهیه، دعوتنامه ها و دستور جلسات کمیسیون دائمی و هیات امناء پژوهشگاه 
- برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناء پژوهشگاه 
- تهیه و تنظیم صورت جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناء پژوهشگاه 
- تنظیم خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسات هیات امنا و ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اخذ ابلاغیه 
- برقراری ارتباط با مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت پیگیری امور مربوطه
- تهیه فرمت نامه جهت ابلاغ مصوبات کمیسیون دائمی و هیات امناء توسط رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط جهت اجرا 
- بارگذاری صورتجلسات هیات امنا و مستندات مصوب مرتبط در پورتال با نظر رئیس پژوهشگاه 
- جمع آوری و تدوین (کتابچه) صورت جلسات هیات امنای پژوهشگاه و بایگانی آن ها
- انجام سایر امور محموله از سوی رئیس پژوهشگاه.
 

- ایجاد دسترسی به فرم های مربوط به درخواست تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه و سایر فرم های مرتبط 

- پیگیری و انجام امور مربوط به درخواست تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه از هیات ممیزه مرکزی ذیربط
- انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت های استخدامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه و متقاضیان جذب و استخدام در پژوهشگاه و پیگیری پرونده های ارسالی به هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا تعیین تکلیف نهایی
- انجام امور مربوط به شرکت پژوهشگاه در فراخوان های جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- انجام امور مربوط به راستی آزمایی و امتیاز دهی به مستندات و مدارک (پژوهشی، آموزشی و اجرایی)، انجام مصاحبه و سایر امور اجرایی مربوط به متقاضیان جذب و استخدام در پژوهشگاه 
- به روز رسانی پورتال دبیرخانه هیات اجرایی جذب پژوهشگاه و انجام امور مربوط به دبیرخانه هیات اجرایی جذب طبق آیین نامه ها و مقررات مربوطه 
- برگزاری جلسات و ارائه گزارش های مورد نیاز به هیات اجرایی جذب پژوهشگاه و همچنین هیات مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه صلاحیت عمومی و ثبت امتیازات 
- تهیه دستور جلسات، برگزاری جلسات و تهیه صورت جلسات هیات اجرایی جذب
- اطلاع رسانی قوانین و مقررات جذب هیات علمی به متقاضیان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه
- پیگیری انجام امور مربوط به درخواست ماموریت و انتقال از پژوهشگاه یا به پژوهشگاه، تمدید قرارداد اعضای هیات علمی و طرح سربازی در هیات اجرایی جذب پژوهشگاه
- پیگیری انجام کلیه امور مربوط به بورسیه نمودن دانشجویان پسا دکتری داخل 
- بررسی امتیازات اعطا شده به پرونده های اعضاء هیات علمی (در کمیته های منتخب پژوهشکده ها) و برگزاری جلسات کمیته ترفیعات پژوهشگاه به منظور اعطای پایه استحقاقی سالیانه/ پایه تشویقی/ پایه احتساب سنوات
- انجام و پیگیری مکاتبات لازم، تا حصول نتیجه قطعی و ثبت و بایگانی نامه ها و مستندات
- برنامه ریزی و پیگیری برگزاری دوره های دانش افزایی همکاران هیات علمی توسط مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی پژوهشگاه
- برنامه ریزی و پیگیری برگزاری نشست های عمومی اعضای هیات علمی و انتقال نظرات به رئیس پژوهشگاه 
- تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
- اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.
 

معرفی اعضاء هیأت امناء پژوهشگاه استاندارد در سال 1399

 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
آقای دکتر غلامرضا شریعتی  رئیس سازمان ملی استاندارد  حقوقی  رئیس
 خانم دکتر فرزانه انصاری  رئیس پژوهشگاه استاندارد  حقوقی  دبیر
آقای دکتر عبدالرضا باقری  رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حقوقی  عضو
 آقای دکتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  حقوقی  عضو
 آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی  مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  عضو
 آقای دکترعلیرضا عشوری  رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  حقیقی  عضو
 آقای دکترعلی اصغر کیهانی  عضو هیات امنا و هیات مدیره بنیاد حامیان استاندارد  حقیقی  عضو
 آقای علی صفدری  معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور- بازنشسته  حقیقی  عضو
 آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران   حقیقی  عضو
 

 

 اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد- سال ۱۳۹۹
 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
 آقای دکتر جواد فرهودی  رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  رئیس
 خانم دکتر فرزانه انصاری  رئیس پژوهشگاه استاندارد 
 حقوقی  دبیر
آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی   مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  عضو
 آقای حمید امانی همدانی  نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  حقوقی  عضو
آقای دکتر شهاب کسکه   نماینده مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حقوقی عضو 
 خانم دکتر منصوره مظاهری  سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه  حقوقی  عضو

 


هیأت اجرایی جذب

هیات اجرایی جذب

  اعضای هیات اجرایی جذب
 عنوان  نوع عضویت    سمت  نام و نام خانوادگی
 رئیس  حقوقی  رئیس پژوهشگاه استاندارد  فرزانه انصاری
 عضو  حقوقی  نماینده نهاد رهبری  حبیب الله محمدنژاد
 دبیر  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد) و مشاورعالی پژوهشگاه استاندارد  محمدعلی اخوان
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد)  علی اکبر موسوی موحدی
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد)  محمود کمره ای
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی دانشگاه تهران (استاد)  علی اکبر صبوری
 عضو  حقیقی  عضو هیات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران(دانشیار)  حسین رحمانی

 

دبیرخانه جذب

 اعضا دبیرخانه جذب
 عنوان  نوع عضویت  سمت  نام و نام خانوادگی
 رئیس  حقوقی  رئیس دبیرخانه جذب و نماینده ریاست پژوهشگاه در هیات اجرایی جذب  سبا بلقیسی
 کارشناس  حقوقی  کارشناس دبیرخانه جذب  سمیه علم بروشی

مصوبات هیأت امناء