صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / رؤسا،معاونین و مدیران

رؤسا،معاونین و مدیران

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه ansari [at] standard.ac.ir (cv)
قاسم فدوی معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
fadavi [at] standard.ac.ir (cv)
منصوره مظاهری سرپرست معاونت پژوهشی m_mazaheri [at] standard.ac.ir (cv)
مریم قبادی دانا مشاور رئیس در امور پژوهشی dana.m [at] standard.ac.ir (cv)
علی اکبر صبوری مشاور رئیس در امور پژوهشی aa.sabouri [at] standard.ac.ir  (cv)
انوشه رحمانی مشاور رئیس پژوهشگاه a.rahmani [at] standard.ac.ir (cv)

رؤسای پژوهشکده ها
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
فرناز دستمالچی رئیس پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی  f.dastmalchi [at] standard.ac.ir (cv)
امیر افکار رئیس پژوهشکده فناوری و مهندسی
afkar [at] standard.ac.ir (cv) 
مریم جلیلی رئیس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت jalili [at] standard.ac.ir (cv)
روح اله سمنانی رهبر سرپرست پژوهشکده شیمی و پتروشیمی semnani [at] standard.ac.ir (cv)
 
مدیران حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
مهدی روحانی
مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
mroohani [at] standard.ac.ir
(cv)
حسن معافی رئیس دفتر حراست h.moafi [at] standard.ac.ir (cv)
ملیحه نازی رئیس اداره پایش و ارزیابی m.nazi [at] standard.ac.ir   (cv)
آمنه کمانی سرپرست اداره فناوری اطلاعات a.kamani [at] standard.ac.ir
(cv)
 
مدیران حوزه معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
علی بهرامی مدیرکل دفتر امور اداری و خدمات کارکنان bahrami [at] standard.ac.ir (cv)
نسرین عباسی سرپرست اداره کل امور مالی abbasi.n [at] standard.ac.ir (cv)
روح اله سمنانی رهبر سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات semnani [at] standard.ac.ir (cv)
 
مدیران حوزه معاونت پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
منصوره مظاهری مدیرکل دفتر امور پژوهش‌های کاربردی و فناوری m_mazaheri [at] standard.ac.ir (cv)
آمنه کمانی سرپرست دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی a.kamani [at] standard.ac.ir (cv)
سبا بلقیسی سرپرست امور هیأت علمی belgheisi [at] standard.ac.ir (cv)
مریم شهرودی سرپرست کتابخانه و مرکز اسناد علمی mshahroodi [at] standard.ac.ir (cv)
 
معاونین پژوهشکده ها و دفاتر ستادی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
فرانک فائقی معاون پژوهشکده فناوری و مهندسی ffaeghi [at] standard.ac.ir (cv)
مریم سمسارها معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی semsarha [at] standard.ac.ir (cv)
اکرم سادات فیاضی معاون پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی as.fayazi [at] standard.ac.ir (cv)
محمود فصیح معاون پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت mfasih [at] standard.ac.ir (cv)
امید عبداله پور معاون دفتر فناوری اطلاعات و ارزیابی omidabdpr[at] standard.ac.ir (cv)
محمدحسن امرالهی معاون دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین‌الملل m.amrollahi [at] standard.ac.ir (cv)
نسرین عباسی معاون اداره کل امور مالی abbasi.n [at] standard.ac.ir (cv)
فرزانه جلیلوند رئیس اداره امور اداری و رفاه f.jalilvand [at] standard.ac.ir (cv)
صادق نوروز رئیس اداره تدارکات s.norouz [at] standard.ac.ir (cv) 
لیدا پناهی رئیس اداره امور پژوهشی l.panahi [at] standard.ac.ir (cv)
رقیه طالب لو رئیس اداره بودجه r.talebloo [at] standard.ac.ir (cv)
 
مدیران گروه های پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
محمدمهدی شرع پسند مدیر گروه پژوهشی مهندسی برق sharepasand [at] standard.ac.ir (cv)
بهزاد مهدیخانی مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی mehdikhani [at] standard.ac.ir (cv)
حسین درایتی سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی h_derayati [at] standard.ac.ir (cv)
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی shmoeinian [at] standard.ac.ir (cv)
مجید نوری کمری سرپرست گروه پژوهشی مهندسی خودرو m.nouri [at] standard.ac.ir (cv)
لاله عدل نسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی laleh_adlnasab [at] standard.ac.ir (cv)
نوشین قلی پور زنجانی مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر n.gholipour [at] standard.ac.ir (cv)
فرناز موحدی مدیر گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی fzmovahedi [at] standard.ac.ir (cv)
جمیله آفاقی سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم afaghi [at] standard.ac.ir (cv)
زهره پوراعتدال مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی z.pouretedal [at] standard.ac.ir (cv)
زهرا پیراوی نک
مدیرگروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی zpiravi [at] standard.ac.ir (cv)
لادن رشیدی مدیر گروه پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی l.rashidi [at] standard.ac.ir (cv)
هدی آل علی سرپرست گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت h.aleali [at] standard.ac.ir (cv)