صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / رؤسا،معاونین و مدیران

رؤسا، معاونین و مدیران

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه ansari [at] standard.ac.ir (cv)
روح اله سمنانی رهبر معاون توسعه و مدیریت منابع
r.semnani [at] standard.ac.ir (cv)
منصوره مظاهری سرپرست معاونت پژوهشی m_mazaheri [at] standard.ac.ir (cv)
مریم قبادی دانا مشاور رئیس در امور پژوهشی dana.m [at] standard.ac.ir (cv)
 انوشه رحمانی مشاور رئیس پژوهشگاه a.rahmani [at] standard.ac.ir   (cv)

رزومه (cv)

رؤسای پژوهشکده ها
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
فرناز دستمالچی رئیس پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی  f.dastmalchi [at] standard.ac.ir (cv)
امیر افکار رئیس پژوهشکده فناوری و مهندسی
afkar [at] standard.ac.ir (cv) 
مریم جلیلی رئیس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت jalili [at] standard.ac.ir (cv)
مهدی روحانی رئیس پژوهشکده شیمی و پتروشیمی semnani [at] standard.ac.ir (cv)
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
آمنه کمانی سرپرست اداره فناوری اطلاعات a.kamani[at] standard.ac.ir (cv)
 سبا بلقیسی  رئیس دبیرخانه هیات امنا و هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی s.belgheisi [at] standard.ac.ir  (cv)
محمد مهدی شرع پسند مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل
mroohani [at] standard.ac.ir
(cv)
 نسیم نایب پاشایی  سرپرست اداره پایش و برنامه ریزی n.nayebpashayee [at] standard.ac.ir  (cv) 
حسن معافی رئیس دفتر حراست h.moafi [at] standard.ac.ir (cv)
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
نسرین عباسی مدیر امور مالی abbasi.n [at] standard.ac.ir (cv)
محمد حسن امرالهی سرپرست دفتر امور اداری و خدمات کارکنان m.amrolahi [at] standard.ac.ir (cv)
 احمد نزهت  مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری a.nozhat [at] standard.ac.ir   (cv)
 
رزومه (cv)
مدیران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
آمنه کمانی مدیر توسعه استاندارد و آموزش‌های کاربردی a.kamani [at] standard.ac.ir (cv)
ماهرو خالقی سرپرست مدیریت پژوهش و تجاری سازی فناوری m_khaleghi [at] standard.ac.ir (cv)
 رویا نوربخش  مدیر ارزیابی ریسک r.noorbakhsh [at] standard.ac.ir   (cv)
مریم شهرودی سرپرست اداره نشر و کتابخانه mshahroodi [at] standard.ac.ir (cv)
 
رزومه (cv)
معاونین پژوهشکده ها و دفاتر ستادی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
فرانک فائقی معاون پژوهشکده فناوری و مهندسی ffaeghi [at] standard.ac.ir (cv)
مریم سمسارها معاون پژوهشکده شیمی و پتروشیمی semsarha [at] standard.ac.ir (cv)
اکرم سادات فیاضی معاون پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی as.fayazi [at] standard.ac.ir (cv)
محمود فصیح معاون پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت mfasih [at] standard.ac.ir (cv)
امید عبداله پور سرپرست معاونت توسعه استاندارد و آموزش‌های کاربردی omidabdpr[at] standard.ac.ir (cv)
محمدحسن امرالهی معاون دفتر ریاست و روابط عمومی و امور بین‌الملل m.amrollahi [at] standard.ac.ir (cv)
فرزانه جلیلوند رئیس اداره امور اداری و رفاه f.jalilvand [at] standard.ac.ir (cv)
صادق نوروز رئیس اداره تدارکات s.norouz [at] standard.ac.ir (cv) 
لیدا پناهی سرپرست اداره امور پژوهشی l.panahi [at] standard.ac.ir (cv)
رقیه طالب لو سرپرست معاونت دفتر برنامه و بودجه r.talebloo [at] standard.ac.ir (cv)
 
رزومه (cv)
مدیران گروه های پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک رزومه
میلاد یدالهی سرپرست گروه پژوهشی مهندسی برق m.yadolahi [at] standard.ac.ir (cv)
مجید نوری کمری سرپرست گروه پژوهشی مهندسی خودرو afkar [at] standard.ac.ir (cv)
حسین درایتی سرپرست گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی h_derayati [at] standard.ac.ir (cv)
بهزاد مهدیخانی مدیر گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی mehdikhani [at] standard.ac.ir (cv)
سید شهاب معینیان سرپرست گروه پژوهشی مهندسی پزشکی shmoeinian [at] standard.ac.ir (cv)
لاله عدل نسب
مدیر گروه پژوهشی شیمی laleh_adlnasab [at] standard.ac.ir (cv)
جمیله آفاقی سرپرست گروه پژوهشی نساجی و چرم afaghi [at] standard.ac.ir (cv)
نوشین قلی پور زنجانی مدیر گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر n.gholipour [at] standard.ac.ir (cv)
فرناز موحدی مدیر گروه پژوهشی سلولوزی و بسته بندی fzmovahedi [at] standard.ac.ir (cv)
زهره پوراعتدال مدیر گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی z.pouretedal [at] standard.ac.ir (cv)
زهرا پیراوی ونک مدیر گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی z.piravi [at] standard.ac.ir (cv)
لادن رشیدی سرپرست گروه پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی l.rashidi [at] standard.ac.ir (cv)
 
 

رزومه (cv)