صفحه نخست » معرفی پژوهشگاه » اعضای غیر هیأت علمی

اعضای غیرهیأت علمی

کد شخص نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
56 شکوفه شارخی مسئول آزمایشگاه
تلفن : 02632806031
داخلی : 2516
54 رضا قاسمی
53 حاجی رضا احمدی متمایل
51 لیلا پاشای آهی
50 مجتبی ابوالقاسم پوراصفهانی کارشناس مسوول امور پژوهشی
تلفن : 32803874
داخلی : 2385
موبایل : 09122630625
فکس : 32803874
ایمیل :
48 مریم سمسارها معاون
داخلی : 2580-2394
موبایل : 09122022536
فکس : 026-32819291
ایمیل :
47 رضا سلطانی
ایمیل :