دوره ها و کارگاه‌های آموزشی گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط گروه فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی شامل موارد زیر است:

 • ارزیابی ریسک در مواد غذایی
 • اعتبار بخشی روش های آزمون
 • آشنایی با آزمون های شیمیایی فرآورده های گوشتی
 • آشنایی با روند تدوین استانداردهای بین المللی
 • آشنایی با کمیته فنی مواد غذایی ایزو
 • استاندارد سازی کشاورزی (عملیات خوب کشاورزی و تولید محصول سالم استاندارد ملی 11000)

دوره های آموزشی برگزار شده توسط گروه فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی شامل موارد زیر است:

 • کنترل کیفی شکر و قند (حبه، کله، کلوخه)
 • کنترل کیفی چای
 • کنترل کیفی پودر کاکائو –قهوه
 • کنترل کیفی آدامس
 • کنترل کیفی عسل
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی انواع آب آشامیدنی
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی انواع روغن
 • آزمون های تخصصی و تعیین تقلبات روغن زیتون
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی فرآورده های لبنی
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی انواع کمپوت و کنسرو
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی شیرینی،کیک، کلوچه و ویفر
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی گندم، آرد، نان
 • انواع رشته و ماکارونی (پاستا)
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی فرآورده های گوشتی
 • آزمون های فیزیکوشیمیایی خوراک دام
 • آزمون های فیزیکی و شیمیایی انواع آب میوه ه
 • آزمون های فیزیکی و شیمیایی نوشابه های گازدار، نوشیدنی مالت، نوشیدنی گازدار
 • شناسایی رنگ های مصنوعی و اندازه گیری مواد نگهدارنده در مواد غذایی
 • آزمون های فیزیکی و شیمیایی زعفران
 • آزمون های فیزیکی و شیمیایی نمک