صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / پژوهشکده‌ها / پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر
گروه پژوهشی شیمی
گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی
گروه پژوهشی نساجی و چرم
Loading
 • پژوهشکده شیمی و پتروشیمی یکی از 4 پژوهشکده پژوهشگاه استاندارد است که با توجه به وظایف قانونی و براساس چالشهای موجود و نیازهای روز صنایع شیمی ، پتروشیمی و پلیمر ، نساجی و چرم و سلولزی و بسته‌بندی کشور فعالیت می نماید. این پژوهشکده دارای 4 گروه پژوهشی است و مجموعا تعداد بیش از 20 آزمایشگاه تخصصی در زیرمجموعه گروه های پژوهشی آن مشغول به ارائه خدمات علمی-پژوهشی می‌باشند. همچنین مسئولیت بیش از 18کمیته متناظر برعهده اعضای هیات علمی و کارشناسان این پژوهشکده است.

 

 • اهم وظایف این پژوهشکده به شرح زیر است:
 1. ارایه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
 2. ارایه خدمات آزمون مرتبط با پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی 
 3. انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها ، خدمات و بهبود روش های تولید و کارایی صنایع 
 4. انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی 
 5. انتشار نتایج تحقیق و فعالیت های علمی از طریق نشریات ، مجلات و مقالات و .... 
 6. تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی 
 7. تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی 
 8. اداره دبیرخانه کمیته‌های فنی متناظر 
 9. ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره‌ای به کلیه متقاضیان از جمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار، واردکنندگان ، صادرکنندگان و ...
 10. ارایه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار، کارشناسان ادارات کل استان و دانشجویان 
 11. برگزاری کارگاه های آموزشی 
 12. برگزاری همایش ها ، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی و تخصصی
 13. همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد ایران، بر اساس استاندارد  ISIRI/ISO/IEC 17025 و روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ر