گروه پژوهشی شیمی در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در زمینه‌های آزمایشگاهی، مطالعاتی و تحقیقاتی شیمیایی فعالیت می‌کند.

وظایف این گروه پژوهشی به شرح ذیل است: .

 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
 • انجام آزمون انواع مواد اولیه آلی و غیر آلی مورد مصرف در صنایع شیمیایی
 • ارایه خدمات آزمون مرتبط با پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه‌های تخصصی شیمی
 • انجام پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه شیمی
 • انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی به‌منظور ارتقاء کیفیت فرآورده‌های شیمیایی
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت‌های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات و ...
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی مواد اولیه و فرآورده‌های شیمیایی
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 • اداره دبیرخانه کمیته‌های فنی متناظر TC 47 و TC61/SC2
 • ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره‌ای به کلیه متقاضیان از جمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار، واردکنندگان ، صادرکنندگان و ...
 • ارایه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه¬های همکار، کارشناسان ادارات کل استان و دانشجویان
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی
 • برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی و تخصصی
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار سازمان ملی استاندارد ایران، بر اساس استاندارد ISIRI/ISO/IEC 17025 و روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ ر

 

polimer

 

گروه پژوهشی شیمی دارای سه آزمایشگاه می باشد :

 •     آزمایشگاه رنگ، رزین و چسب
 •     آزمایشگاه شوینده، آرایشی و بهداشتی
 •     آزمایشگاه تجزیه

 

 

تلفن : 32803881-026

آدرس پست الکترونیکی: chemistry [at] standard.ac.ir