صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / پژوهشکده‌ها / پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت

معرفی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (با عنوان قدیم پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی) یکی از 4 پژوهشکده پژوهشگاه استاندارد است که با توجه به وظایف قانونی پژوهشکده براساس چالشهای موجود و نیازهای روز صنایع کشور مشغول به فعالیت می باشد.

اهم فعالیت های این پژوهشکده در قالب 3 گروه پژوهشی سامانه های مدیریت، ارزیابی انطباق و مهارت و اندازه شناسی و مرکز آزمون مهارت استاندارد عبارت است از:


  • انجام آزمون های مهارت (proficiency test)
  • ارزیابی آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان تهران و آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار فرعی
  • ارزیابی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
  • مشاوره، آموزش، طراحی و استقرار سیستم های مدیریت
  • انجام پروژه های پژوهشی میان مدت و بلند مدت
  • مشاوره فنی به واحد های تولیدی و استانداردسازی فعالیتهای آنها
  • مشاوره در زمینه دریافت نشان استاندارد
  • تدوین استانداردهای پژوهش محور
  • برگزاری دوره های آموزشی

 

گروههای پژوهشی پژوهشکده :