ارتباط با دفتر پژوهشکده

ارتباط با دفتر پژوهشکده : 026332861130
نمابر : 026332861210
پست الکترونیکی: pt [at] standard.ac.ir
وب سایت پژوهشکده: http://qmsi.ir
وب سایت مرکز آزمون مهارت استاندارد: pt.standard.ac.ir
پورتال مرکز آزمون مهارت استاندارد (ویژه مشارکت‌کنندگان): pt.standard.ac.ir/portal
آدرس: کرج- شهر صنعتی- سازمان ملی استاندارد ایران- پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت