معرفی پژوهشکده

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت یکی از ۴ پژوهشکده پژوهشگاه استاندارد است که از اسفند ماه ۱۳۹۱ فعالیت عملی خود را تحت عنوان پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی، با استفاده از نیروهای تخصصی، با هدف ارائه خدمات مرتبط با اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق، سیستم‌های مدیریت و بازرسی آغاز کرد. این پژوهشکده شامل ۳ گروه پژوهشی سامانه‌های مدیریت، اندازه‌شناسی، ارزیابی انطباق و مهارت و همچنین مرکز آزمون مهارت استاندارد می‌باشد. 
 
اهم فعالیت‌های پژوهشکده
- طراحی و اجرای الگوهای آزمون مهارت (Proficiency test-PT)
- همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار ادارات کل استاندارد استان تهران و استان آذربایجان شرقی براساس روش اجرایی ۲۰۸/۱۱۱/ر
- همکاری در ارزیابی تایید صلاحیت و اعتباربخشی نهادهای ارزیابی انطباق به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در حوزه‌های ارزیابی انطباق آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس  استاندارد INSO-ISO-IEC ۱۷۰۲۵، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد INSO-ISO ۱۵۱۸۹ و نهادهای بازرسی بر اساس استاندارد INSO-ISO-IEC ۱۷۰۲۰
- تدوین و صحه گذاری استانداردهای پژوهش محور
- ارائه خدمات مشاوره استانداردسازی برای دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد در کلینیک‌های استاندارد
- برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی
- تدوین استانداردهای ملی مرتبط
- مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مرتبط
- اجرای طرح‌های پژوهشی از قبیل:
تدوین روند فرآیند و تهیه محتوای دوره های کارآموزی در زمینه محصولات (کالا/خدمات) مشمول استاندارد اجباری
تهیه بانک اطلاعاتی جامع رشته‌های مورد پذیرش برای مدیران کنترل کیفیت QC و کارشناسان استاندارد
مقایسه و بررسی عملکرد و مهارت آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده در زمینه غلات- ویژگی‌های آرد گندم
تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات - سختی سنجی
تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت فرآورده‌های ساختمانی و معدنی- خواص فیزیکی سیمان
تعیین ویژگی‌های پد جاذب خونابه مورد استفاده در بسته‌بندی انواع گوشت
تعیین نرخ کیفیت محصولات
تجا (توسعه جامع استانداردها)
طاها (طرح اجرای هماهنگ استانداردها)
استانداردسازی خدمات و کالاها
احصای قوانین مرتبط با استاندارد
بررسی میدانی قانون سازمان ملی استاندارد و استقرار سیستم گواهی محصول در وزارت نفت 
 
اهداف پژوهشکده 
همکاری در جهت تحقق وظایف و ماموریت‌های پژوهشگاه استاندارد و سازمان ملی استاندارد ایران
ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های تخصصی مرتبط با این پژوهشکده در راستای اهداف پژوهشگاه استاندارد و سازمان ملی استاندارد ایران
پشتیبانی و گسترش پژوهش‌های لازم در راستای تعیین و تدوین استانداردهای مورد نیاز سازمان ملی استاندارد ایران، صنعت و جامعه
همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور تبادل امکانات و اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های پژوهشی از طریق هم‌افزائی
همکاری پژوهشی با سازمان‌های بین المللی در محدوده وظایف پژوهشگاه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق کمیته‌های تخصصی بین‌المللی
تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی به صورت فعال
تعامل با صنعت و ارائه خدمات مشاوره فنی و پژوهشی به صنایع به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات
انجام پژوهش و تحقیق و کمک به بهبود روش‌های تولید و کارائی صنایع