گروه پژوهشی اندازه شناسی

اندازه‌شناسی مهم‌ترین چالش برای ایجاد و استقرار یک سیستم جهانی اندازه‌گیری است و دامنه کاربرد این سیستم بین المللی، تمام کشورها را در بر می‌گیرد. از آنجا که فرآیند اندازه‌گیری تمام فعالیت‌های بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد کشورها ملزم به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت حصول اطمینان از نتایج اندازه‌گیری‌های خود هستند. از جمله این زیر ساخت‌ها می‌توان به برقراری قابلیت ردیابی نتایج اندازه‌گیری، ارتقاء کیفیت نتایج اندازه‌گیری، برقراری نظام ملی اندازه‌گیری و ... اشاره نمود. از این رو تشکیل گروه اندازه شناسی جهت نیل به اهداف فوق و با هدف اجرای طرح های پژوهشی برای بهبود وضعیت اندازه گیری و پیشنهاد تدوین استانداردهای ملی در این خصوص، در پژوهشکده انجام گرفته است. اهم فعالیت‌های این گروه به شرح زیر می باشد.

 

  • مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی مرکز ملی اندازه شناسی
  • تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی حوزه اندازه شناسی
  • ارائه مقاله و شرکت در سمینارهای اندازه شناسی
  • مشارکت در اجرای طرح شبکه آزمایشگاهی مرجع
  • مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه‌های مرکز ملی اندازه شناسی