این گروه پژوهشی در راستای وظایف پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مکانیک و فلزشناسی مشغول به کار می باشد.

 • انجام آزمون بر روی کالاهای مرتبط با ملزومات مشمول استاندارد اجباری و تشویقی
 • انجام آزمون های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه مرتبط
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات فنی
 • انجام پژوه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با سایر سازمان ها
 • انتشار نتایج تحقیق و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات و ...
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و پاسخگویی به پیش نویس استانداردهای بین المللی ISO
 • ارائه خدمات علمی و فنی به واحدهایی که موفق به دریافت نشان استاندارد نشده‌اند
 • ارائه خدمات مشاوره ای
 • آموزش و بازآموزی مسئولین کنترل کیفیت در کشور
 • برپایی کارگاه های آموزشی
 • برپایی همایش ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی

گروه پژوهشی مکانیک و فلزشناسی