گروه پژوهشی مهندسی پزشکی در راستای وظایف و خدمات پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان;در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مواد، وسایل و تجهیزات پزشکی مشغول به انجام فعالیت های زیر میباشد : 

 • انجام آزمون بر روی محصولات پزشکی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی
 • آزمون مواد، وسایل و تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای ملی، بین المللی و استانداردهای ملی سایر کشورها
 • انجام آزمون های پژوهشی و تحقیقاتی
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات و تدوین استاندارد ها
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی سایر سازمان ها در قالب تفاهم نامه های مرتبط
 • انتشار نتایج تحقیق و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات، مقالات و ....
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص پیش نویس استانداردهای بین المللی( همکاری با کمیته های فنی سازمان جهانی استاندارد سازی"ISO" )
 • ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره ای به واحدهای صنعتی که موفق به دریافت نشان استاندارد نشده‌اند
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های فنی و جوانب عمومی مرتبط به صنعت مهندسی پزشکی
 • آموزش و بازآموزی مسئولین کنترل کیفیت واحد های صنعتی و خدماتی کشور
 • برپایی کارگاه های آموزشی
 • برپایی همایش ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی
 • راهنمایی متقاضیان ایجاد آزمایشگاه های همکار به منظور تجهیز آزمایشگاه های آزمون مطابق با استانداردهای مرتبط و ارائه آموزش های فنی
 • همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویی
 • پذیرش دانشجو جهت دوره های کارآموزی

گروه پژوهشی مهندسی پزشکی