انجام آزمون گروه پژوهشی مهندسی پزشکی

ردیف

گستره کاری / فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش آزمون

1

گاز اکسیژن طبی

3240

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

2

نخ جراحی

7327

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

3

باند زخم بندی

583

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

4

گاز زخم بندی

3061

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

5

باندکشی

5557

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

6

گاز وازلینه

11032

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

7

دندانهای مصنوعی رزینی ( آکریلیکی)

11791

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

8

کیسه ادرار

4928

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

9

عصای فلزی زیربغل

19427

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

10

عصای حلقه آرنجی

1-6136

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

11

عصای چوبین زیربغل

19427

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

12

عصای دستی فلزی

19427

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

13

عصای سه پایه و بیشتر

6136

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

14

واکر با ارتفاع ثابت

4932

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

15

واکر با ارتفاع قابل تنظیم

4931

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

16

واکر چرخ دار(رولاتور)

ISO11199-2

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

17

اتوکلاو آزمایشگاهی

4583

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

18

اتوکلاو رومیزی( استریلایزرهای قابل حمل)

4863

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

19

اتوکلاو بزرگ بیمارستانی

7912

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

20

دستکش جراحی

1644

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

21

دستکش معاینه لاتکس و وینیل

2-9552 و 1-9552

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

22

پوشش محافظ بهداشتی (کاندوم)

14768

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

23

ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

4232 و 3368

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

24

سوزن های زیرجلدی برای مصارف پزشکی

3979

آزمون کامل به غیر از تعیین نوع جنس فلز

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

25

سوزن های دندانپزشکی

5554

آزمون کامل به غیر از تعیین نوع جنس فلز

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

26

سرنگ های یکبار مصرف پزشکی

1-770

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

27

سرنگ های خودتخریب با دوز ثابت

3-770

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

28

سرنگ انسولین

3591

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

29

خودروهای امدادی و تجهیزات آنها ( انواع (A,B,Cآمبولانس تیپ

4374

کلیه آزمون ها به غیر آزمون سر و صدا و توان فن

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

30

ست های تزریق یکبارمصرف (ست سرم)

4-8357

کلیه آزمون ها به غیر از جذب ماورائ بنفش محلول استخراجی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

31

میکروست (انواع ست تزریق یکبارمصرف پزشکی از نوع بورت دار)

5-8357

کلیه آزمون ها به غیر ازجذب ماورائ بنفش محلول استخراجی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

32

کاتترهای داخل عروقی سترون شده یکبار مصرف کاتترهای سوزن دار برای عروق محیطی (آنژیوکت) قسمت های 1 و 5

1-7325

5- 7325  ,

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

33

نخ دندان

14019

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

34

تجهیزات ورزشی تمرینی از  تجهیزات تمرینی محوری پدالی ، چرخدار، ارتجاعی و میزهای بازی و غیره

مجموعه استانداردهای مرتبط

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

35

سوندهای یکبار مصرف سترون شده مجاری اداری از نوع نلاتون و فولی

4641

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

36

تجهیزات تمیرینی ثابت

10423

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

37

آمبولانس اتوبوسی

14831

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

38

تخت های پزشکی

52-2-3368-2-52

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

39

گاز وازلینه

11032

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

40

ساکشن های الکتریکی پزشکی

4592

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

41

فور سترون کننده برقی

8475

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

42

‌دستگاه‌ گریز از مرکز آزمایشگاهی(سانتریفوژ)

4232-20

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

43

دماسنج و تب سنج های پزشکی

7808-1

3368-2-56

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

44

فشارسنج های پزشکی

1-6251

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

45

واکر  چرخدار رولاتور

ISO 11199-2 : 2005

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده