صفحه نخست » معرفی پژوهشگاه » اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی

کد شخص نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
1 فضه آریا نسب
پست الکترونیک :
2 هدی آل علی
پست الکترونیک :
3 معصومه اطهری نیا
پست الکترونیک :
4 امیر افکار
پست الکترونیک :
5 مهرناز امینی فر
پست الکترونیک :
6 فرزانه انصاری
پست الکترونیک :
7 عارف اولاد غفاری
پست الکترونیک :
8 سبا بلقیسی
پست الکترونیک :
9 زهره پور اعتدال
پست الکترونیک :
10 زهرا پیراوی ونک
پست الکترونیک :
11 علی توکلی گلپایگانی
پست الکترونیک :
12 مریم جلیلی
پست الکترونیک :
13 مرجان حیدرزاده
پست الکترونیک :
14 ماهرو خالقی مقدم
پست الکترونیک :
15 علی رضا خاکی فیروز
پست الکترونیک :
16 فرناز دستمالچی
پست الکترونیک :
17 انوشه رحمانی
پست الکترونیک :
18 لادن رشیدی
پست الکترونیک :
19 مهدی روحانی
پست الکترونیک :
20 مژده روشن طبری
پست الکترونیک :
21 احسان زایرزاده
پست الکترونیک :
22 زهره سالاروند
پست الکترونیک :
23 بهزاد سعیدی رضوی
پست الکترونیک :
24 روح اله سمنانی رهبر
پست الکترونیک :
25 محمد مهدی شرع پسند
پست الکترونیک :
26 میثم شعبانیان
پست الکترونیک :
27 لاله عدل نسب
پست الکترونیک :
28 فرنوش عطار
پست الکترونیک :
29 زهرا علائی روزبهانی
پست الکترونیک :
30 قاسم فدوی
پست الکترونیک :
31 محمد فرجی
پست الکترونیک :
32 محمود فصیح
پست الکترونیک :
33 مریم قبادی دانا
پست الکترونیک :
34 نوشین قلی پور زنجانی
پست الکترونیک :
35 معصومه محمودی میمند
پست الکترونیک :
36 فهمیم دخت مختاری
پست الکترونیک :
37 منصوره مظاهری
پست الکترونیک :
38 بهزاد مهدی خانی
پست الکترونیک :
39 فرناز موحدی
پست الکترونیک :
40 مریم میرزایی کجانی
پست الکترونیک :
41 ملیحه نازی
پست الکترونیک :
42 مجید نوری کمری
پست الکترونیک :
43 بهزاد کرد
پست الکترونیک :