صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی

کد شخص نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
1 فضه آریا نسب
ایمیل :
2 هدی آل علی
ایمیل :
3 معصومه اطهری نیا
ایمیل :
4 امیر افکار
ایمیل :
5 مهرناز امینی فر
ایمیل :
6 فرزانه انصاری رییس پژوهشگاه استاندارد
تلفن : 021-88654085
فکس : 021-88654084
ایمیل :
7 عارف اولاد غفاری
ایمیل :
8 سبا بلقیسی
ایمیل :
9 زهره پور اعتدال
ایمیل :
10 زهرا پیراوی ونک
ایمیل :
11 علی توکلی گلپایگانی
ایمیل :
12 مریم جلیلی
ایمیل :
13 مرجان حیدرزاده
ایمیل :
14 ماهرو خالقی مقدم
ایمیل :
15 علی رضا خاکی فیروز
ایمیل :
16 فرناز دستمالچی
ایمیل :
17 انوشه رحمانی
ایمیل :
18 لادن رشیدی
ایمیل :
19 مهدی روحانی
ایمیل :
21 احسان زایرزاده
ایمیل :
22 زهره سالاروند عضو هیات علمی
تلفن : 026-32806031
داخلی : 2588
موبایل : 09123614298
ایمیل :
23 بهزاد سعیدی رضوی هیات علمی پژوهشی گروه ساختمانی و معدنی
تلفن : 026-32861096
داخلی : 2772
موبایل : 09153130747
فکس : 026-32861096
ایمیل :
24 روح اله سمنانی رهبر
ایمیل :
25 محمد مهدی شرع پسند عضو هیات علمی گروه پژوهشی مهندسی برق
تلفن : 02632803869
داخلی : 2333
فکس : 02632803869
ایمیل :
26 میثم شعبانیان
ایمیل :
27 لاله عدل نسب
ایمیل :
28 فرنوش عطار
ایمیل :
29 زهرا علائی روزبهانی
ایمیل :
30 قاسم فدوی
ایمیل :
31 محمد فرجی
ایمیل :
32 محمود فصیح
تلفن : 026-32861216
داخلی : 2784
فکس : 026-32861130
ایمیل :
33 مریم قبادی دانا
ایمیل :
34 نوشین قلی پور زنجانی
ایمیل :
35 معصومه محمودی میمند
ایمیل :
36 فهمیم دخت مختاری
ایمیل :
37 منصوره مظاهری سرپرست معاونت پژوهشی- مدیر کل دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری
تلفن : 02632823716
ایمیل :
38 بهزاد مهدی خانی مدیر گروه
تلفن : 02632803873
داخلی : 2655
موبایل : 09126417516
فکس : 02632803873
ایمیل :
39 فرناز موحدی
ایمیل :
41 ملیحه نازی
ایمیل :
42 مجید نوری کمری
ایمیل :
43 بهزاد کرد
ایمیل :
61 میلاد یدالهی عضو هیات علمی
تلفن : 02632806031
داخلی : 3317
موبایل : 09113200647
ایمیل :
63 نسیم نایب پاشایی عضو هیات علمی
داخلی : 2341
ایمیل :
64 سارا احمدی عضو هیات علمی
تلفن : 026-32806032
داخلی : 2772
ایمیل :
65 رضا شهبازیان استادیار
تلفن : 02632806031
داخلی : 2391
موبایل : 09123942966
ایمیل :